Darbuotojų darbo apmokėjimo ir mokytojų, dirbančių pagal bendrojo ugdymo, profesinio mokymo ir neformaliojo švietimo programas darbo krūvio sandaros nustatymo tvarkos aprašas

  1. Pradžia
  2. Veikla
  3. Dokumentai
  4. Darbuotojų darbo apmokėjimo ir mokytojų, dirbančių pagal bendrojo ugdymo, profesinio mokymo ir neformaliojo švietimo programas darbo krūvio sandaros nustatymo tvarkos aprašas