KAUNO TECHNIKOS PROFESINIO MOKYMO CENTRO TARYBA

2020-2022 m.

Centro tarybos pirmininkė – lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja ekspertė Ilona Skersienė.

Sekretorė – personalo vedėja Daiva Veličkaitė.

Centro tarybos nariai:

  1. Sekretorė – Asta Linkutė;
  2. Tėvų atstovė – Sigita Butkienė;
  3. Mokinių atstovė – LE 19 grupės mokinė Andrėja Urbanavičiūtė.