Specialybės aprašymas

Smulkiojo verslo organizatoriaus programa programa skirta asmenims, turintiems vidurinį išsilavinimą ir įgytą kvalifikaciją. Mokymosi trukmė – 1 metai.

Smulkiojo verslo organizatorius dirba verslo administratoriaus, prekybos vadybininko padėjėju nedidelėje privačioje ar valstybinėje įmonėje arba steigia savo smulkaus verslo įmonę. Darbo pobūdis priklauso nuo įmonės specifikos: gali dirbti prekybos verslo, gamybos verslo ar kt. įmonėje. Įvertina verslo galimybes, sudaro verslo planą. Tiria rinką (prekių ir paslaugų pasiūlą bei paklausą). Sudaro įmonės finansų balansą, tvarko buhalterinę apskaitą bei įmonės veiklos dokumentaciją. Gali vadovauti kitiems darbuotojams. Judrus darbas, intensyvus bendravimas su klientais bei verslo partneriais kelia specifinius fizinius ir psichinius reikalavimus smulkaus verslo organizatoriui. Smulkiojo verslo organizatoriaus profesija yra perspektyvi. Mūsų šaliai perėjus į rinkos ekonomiką, vis labiau vystosi smulkus verslas. Iniciatyvus verslo organizatorius(ė) gali steigti savo verslo įmonę ir plėtoti jos veiklą. Ši profesija gimininga verslo vadybininko, verslo administratoriaus, įmonių komersanto ir kt. profesijoms.

Sėkmingai baigę smulkiojo verslo organizatoriaus mokymo programą įgysite šias kompetencijas:

 • Tirti rinką.
 • Įsteigti smulkiojo verslo įmones.
 • Priimti verslo sprendimus ir juos pagrįsti.
 • Planuoti įmonės darbus.
 • Parengti verslo planą.
 • Organizuoti darbą smulkiojo verslo įmonėse.
 • Organizuoti įmonės apskaitos tvarkymą.
 • Parinkti darbuotojų motyvavimo priemones.
 • Apibrėžti profesinės veiklos vertinimo kriterijus.
 • Tvarkyti smulkios įmonės dokumentaciją.
 • Bendradarbiauti su verslo partneriais ir klientais.

Smulkiojo verslo organizatoriaus programa apima šias veiklos sritis:

 • Smulkiojo verslo įmonės kūrimą.
 • Smulkiojo verslo įmonės veiklos planavimą ir organizavimą.
 • Smulkiojo verslo įmonės darbuotojų veiklos koordinavimą.
 • Bendravimą ir bendradarbiavimą.
 • Parinkti darbuotojų motyvavimo priemones.
 • Apibrėžti profesinės veiklos vertinimo kriterijus.
 • Tvarkyti smulkios įmonės dokumentaciją.
 • Bendradarbiauti su verslo partneriais ir klientais.
 • Kaupti, sisteminti ir apibendrinti informaciją.

Programa baigiama kompetencijų vertinimu. Vertinimą atlieka darbdavių komisija. Baigusiajam suteikiama smulkiojo verslo organizatoriaus kvalifikacija, išduodamas profesinio mokymo diplomas.

VISOS SPECIALYBĖS

Automobilių mechanikas

Būsimieji automechanikai mokosi atlikti automobilių techninio aptarnavimo ir remonto darbus, paruošti automobilį techninei apžiūrai.

Automobilių elektros įrenginių remontininkas

Būsimieji automobilių elektros įrenginių remontininkai mokosi atlikti automobilio elektromechaninių mazgų ir agregatų remonto ir priežiūros darbus.

Automobilių kėbulo remontininkas

Automobilių kėbulo remontininkas geba dirbti įvairiose automobilių priežiūros ir remonto paslaugas teikiančiose bei specializuotose automobilių kėbulų remonto, dažymo ir priežiūros įmonėse.

Atsinaujinančios energetikos įrangos montuotojas

Atsinaujinančios energetikos įrangos montuotojas geba atlikti smulkius montavimo darbus ir jėgų reikalaujantį mechaninį surinkimą įvairiomis sąlygomis, t. y. aukštyje, lauke, požeminiuose statiniuose.

Baldžius

Pasirinkę šią specialybę mokosi baldų konstravimo, medienos apdirbimo, dirbti rankinio ir mechanizuoto medienos apdirbimo priemonėmis.

Kelių statybos ir priežiūros darbuotojas

Kelių statybos ir priežiūros darbuotojas kloja kelio dangą, įrengia hidrotechninius kelio statinius, prižiūri ir remontuoja kelius.

Kompiuterinės įrangos derintojas

Kompiuterinės įrangos derintojas eksploatuoja kompiuterių įrangą, biuro techniką, teikia konsultavimo, kompiuterių derinimo bei priežiūros paslaugas.

Komunalinio ūkio paslaugų darbuotojas

Komunalinio ūkio paslaugų darbuotojas prižiūri ir remontuoja pastatų santechnines sistemas, atlieka apdailos darbus, atlieka staliaus darbus.

Logistas ekspeditorius

Logistas ekspeditorius geba planuoti prekių vežimą, įforminti prekių dokumentus, atlikti prekių vežimo kontrolę, prekių sandėliavimą ir apskaitą.

Metalo apdirbimo staklininkas

Metalo apdirbimo staklininkas gamina detales universaliomis tekinimo, frezavimo, apvaliojo ir plokščiojo šlifavimo staklėmis, atlieka gręžimo ir drožimo operacijas, dirba pjaustymo staklėmis.

Orlaivių mechanikas

Orlaivių mechanikas geba atlikti planinę orlaivio priešskrydinę techninę apžiūrą, šalinti defektus ir pažeidimus, galinčius turėti įtakos saugiam eksploatavimui.

Santechnikas

Santechnikas geba įrengti pastatuose vandens tiekimo, nuotekų šalinimo, šildymo sistemas, jas eksploatuoti, šalinti jų gedimus.

Stalius

Smulkiojo verslo organizatorius dirba verslo administratoriaus, prekybos vadybininko padėjėju nedidelėje privačioje ar valstybinėje įmonėje arba steigia savo smulkaus verslo įmonę.

Suvirintojas

Suvirintojas moka suvirinti elektra, dujomis ir pusiau automatiniu būdu įvairiose erdvinėse padėtyse, pjaustyti dujomis ir elektriniais pjovimo būdais, skaityti brėžinius.