Programa ir jos paskirtis

PRAMONĖS ĮRENGIMŲ REMONTININKO PROFESINIO MOKYMO PROGRAMA – 330071508.

Paskirtis – parengti kvalifikuotą, pajėgų konkuruoti darbo rinkoje pramonės įrengimų remontininką.

Baigęs programą pramonės įrengimų remontininkas gebės savarankiškai atlikti visas šaltkalvystės operacijas, dirbti elektrinio bei dujinio suvirinimo įrenginiais bei aparatūra, remontuoti stakles bei keliamuosius mechanizmus, gaminti ir apdoroti detales tekinimo, frezavimo bei šlifavimo staklėmis.

Specialybės aprašymas

Bazinis išsilavinimas – pagrindinis (10 klasių).

Mokymosi trukmė – 3 metai (suteikiant vidurinį išsilavinimą).

Suteikiama profesinė kvalifikacija – pramonės įrengimų remontininkas.

Pirmuosius du metus mokiniai mokosi specialybės dalykų (teorijos ir praktikos) bei bendrojo ugdymo dalykų (brandos atestatui gauti). Trečiaisiais metais – tik specialybės dalykų.

Būsimieji pramonės įrengimų remontininkai teoriniuose užsiėmimuose mokomi mašinų ir prietaisų gamybos technologijų, metalo apdirbimo staklių sandaros, braižybos ir brėžinių skaitymo, techninių matavimų, darbo tekinimo, gręžimo, frezavimo, šlifavimo, staklėmis, kokybės kontrolės prietaisais ir įrankiais, bendrosios šaltkalvystės, suvirinimo, kalvystės, įrankių ir konstrukcijų gamybos, pramonės įmonių įrenginių ir prietaisų montavimo, derinimo ir remonto ir kt. Praktinis mokymas vyksta mokyklos dirbtuvėse ir pramonės ir paslaugų teikimo įmonėse. Praktinio mokymo metu įtvirtinami ir tobulinami metalo apdirbimo, gręžimo, frezavimo, šlifavimo, suvirinimo ir kiti metalo apdirbimo gebėjimai.

Pramonės įrengimų remontininko kvalifikacija suteikiama mokiniui, baigusiam mokymo programą, pasiekusiam numatytus mokymo tikslus ir įsivertinusiam įgytas kompetencijas (Išsilavinimo, kvalifikacijos ir mokymosi pasiekimų dokumentų pavadinimai, kodai – Pramonės įrengimų remontininkas, LTKS IV, Profesinio mokymo diplomas, 4101, Profesinio mokymo diplomas, 4102).

VISOS SPECIALYBĖS

Automobilių mechanikas

Būsimieji automechanikai mokosi atlikti automobilių techninio aptarnavimo ir remonto darbus, paruošti automobilį techninei apžiūrai.

Automobilių elektros įrenginių remontininkas

Būsimieji automobilių elektros įrenginių remontininkai mokosi atlikti automobilio elektromechaninių mazgų ir agregatų remonto ir priežiūros darbus.

Automobilių kėbulo remontininkas

Automobilių kėbulo remontininkas geba dirbti įvairiose automobilių priežiūros ir remonto paslaugas teikiančiose bei specializuotose automobilių kėbulų remonto, dažymo ir priežiūros įmonėse.

Atsinaujinančios energetikos įrangos montuotojas

Atsinaujinančios energetikos įrangos montuotojas geba atlikti smulkius montavimo darbus ir jėgų reikalaujantį mechaninį surinkimą įvairiomis sąlygomis, t. y. aukštyje, lauke, požeminiuose statiniuose.

Baldžius

Pasirinkę šią specialybę mokosi baldų konstravimo, medienos apdirbimo, dirbti rankinio ir mechanizuoto medienos apdirbimo priemonėmis.

Kelių statybos ir priežiūros darbuotojas

Kelių statybos ir priežiūros darbuotojas kloja kelio dangą, įrengia hidrotechninius kelio statinius, prižiūri ir remontuoja kelius.

Kompiuterinės įrangos derintojas

Kompiuterinės įrangos derintojas eksploatuoja kompiuterių įrangą, biuro techniką, teikia konsultavimo, kompiuterių derinimo bei priežiūros paslaugas.

Komunalinio ūkio paslaugų darbuotojas

Komunalinio ūkio paslaugų darbuotojas prižiūri ir remontuoja pastatų santechnines sistemas, atlieka apdailos darbus, atlieka staliaus darbus.

Logistas ekspeditorius

Logistas ekspeditorius geba planuoti prekių vežimą, įforminti prekių dokumentus, atlikti prekių vežimo kontrolę, prekių sandėliavimą ir apskaitą.

Metalo apdirbimo staklininkas

Metalo apdirbimo staklininkas gamina detales universaliomis tekinimo, frezavimo, apvaliojo ir plokščiojo šlifavimo staklėmis, atlieka gręžimo ir drožimo operacijas, dirba pjaustymo staklėmis.

Orlaivių mechanikas

Orlaivių mechanikas geba atlikti planinę orlaivio priešskrydinę techninę apžiūrą, šalinti defektus ir pažeidimus, galinčius turėti įtakos saugiam eksploatavimui.

Santechnikas

Santechnikas geba įrengti pastatuose vandens tiekimo, nuotekų šalinimo, šildymo sistemas, jas eksploatuoti, šalinti jų gedimus.

Stalius

Smulkiojo verslo organizatorius dirba verslo administratoriaus, prekybos vadybininko padėjėju nedidelėje privačioje ar valstybinėje įmonėje arba steigia savo smulkaus verslo įmonę.

Suvirintojas

Suvirintojas moka suvirinti elektra, dujomis ir pusiau automatiniu būdu įvairiose erdvinėse padėtyse, pjaustyti dujomis ir elektriniais pjovimo būdais, skaityti brėžinius.