Socialinio darbuotojo padėjėjas

  1. Pradžia
  2. Socialinio darbuotojo padėjėjas

Programos paskirtis. Socialinio darbuotojo padėjėjo modulinė profesinio mokymo programa skirta parengti kvalifikuotam socialinio darbuotojo padėjėjui, kuris gebėtų savarankiškai laikytis socialinių paslaugų įstaigos socialinių paslaugų teikimo kokybės reikalavimų, identifikuoti pagalbos klientui poreikį, teikti jam socialines paslaugas pagal nustatytą poreikį, sudaryti kliento saugumą užtikrinančias sąlygas.

Švietimo sritis – Socialinė gerovė.

Profesinio mokymo skyrius, kuriame programa bus vykdoma – Vilkijos skyrius (Čekiškės g. 128, Vilkija, Kauno r.)

ib3 image
Programos kodas: P42092301
Kreditai – 90
Trukmė – 2 metai
Reikalingas išsilavinimas: pagrindinis išsilavinimas ir mokymasis vidurinio ugdymo programoje
ib3 image
Programos kodas: P43092301
Kreditai – 90
Trukmė – 2 metai
Reikalingas išsilavinimas: vidurinis išsilavinimas
ib3 image
Programos kodas: T43092301
Kreditai – 90
Trukmė – 1,5 metų
Reikalingas išsilavinimas: pagrindinis išsilavinimas