Projekto Nr. 2021-1-LV01-KA220-VET-000025154
Projekto pavadinimas Ugdymo proceso tobulinimas profesinio mokymo įstaigose
Programa „Erasmus+“ bendradarbiavimo partnerystės profesinio mokymo srityje
Projekto pradžia 2022-02-28
Projekto pabaiga 2024-03-27
Projekto vykdytojas Riga State technical school (Latvija)
Projekto priimantys partneriai
Projekto tikslai – Stiprinti ugdymo procesą profesiniame mokyme, bendradarbiaujant ir keičiantis gerąja patirtimi tarp projekto šalių partnerių institucijų ir įmonių profesinio mokymo srityje, didinant jų patrauklumą ir kuriant į ateitį orientuotas švietimo ir mokymo sistemas.
Projekto tikslinė grupė Profesijos mokytojai, administracijos darbuotojai, įmonių darbuotojai
Planuojami rezultatai:
  1. 5 trumpalaikiai darbuotojų mokymo vizitai. 
  2. 3 tarptautiniai projekto partnerių susitikimai ir 5 nuotoliniai susitikimai. 
  3. Gerųjų praktikų ir rekomendacijų ataskaita.
  4. Sukurta projekto Facebook paskyra. 
  5. Sukurtas sklaidos ir komunikacijos planas. 
  6. Parengtos projekto valdymo gairės. 
  7. Bendradarbiavimas su įmonėmis ir profesinėmis asociacijomis. 
  8. Papildytos realybės (augmented reality) įgyvendinimas profesiniame mokyme.
Dotacija Projektas finansuojamas Europos Sąjungos lėšomis. Projektui įgyvendinti skirta 201 568,00 Eur, iš jų 41 966,00 Eur Kauno technologijų mokymo centrui.

Šis projektas finansuojamas remiant Europos Komisijai, „Erasmus+“ programos lėšomis, kurią Lietuvoje administruoja Švietimo mainų paramos fondas. Šis kūrinys atspindi tik autoriaus požiūrį, todėl Komisija negali būti laikoma atsakinga už bet kokį jame pateikiamos informacijos naudojimą.