Projekto Nr. 09.1.2-CPVA-V-721-05-0003
Projekto pavadinimas Statybos sektorinio praktinio mokymo centro (SSPMC) infrastruktūros plėtra
Programa 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ 09.1.2-CPVA-V-721 priemonės „Sektorinių praktinio mokymo centrų plėtra“
Projekto pradžia 2018-05-24
Projekto pabaiga 2023-06-30
Projekto vykdytojas Kauno technologijų mokymo centras
Įgyvendinančioji institucija Viešoji įstaiga Centrinė projektų valdymo agentūra
Projekto tikslas – Užtikrinti 2007–2013 m. programinio laikotarpio lėšomis įkurto sektorinio praktinio mokymo centro vizualinė ir technologinį patrauklumą bei jame teikiamų, šiuolaikinius darbo rinkos reikalavimus ir klientų lūkesčius atitinkančią profesinio mokymo paslaugų kokybę.
Projekto rezultatas – atnaujintos teorinio mokymo ir bendrojo naudojimo patalpos, įrengtas liftas neįgaliesiems, įsigyta trūkstama įranga, reikalinga ir atitinkanti šiuolaikinius reikalavimus darbo rinkoje.

– plėtojant Statybos sektorinio praktinio mokymo centrą bei užtikrinant mokymo kokybę įsigyta trūkstama įranga ir įrankiai skirti apdailininko (statybininko), betonuotojo, dailidės, gipskartonio montuotojo, medienos dirbinių paruošėjo apdailai, mūrininko betonuotojo, pastatų apšiltintojo ir plytelių klojėjo mokymo programoms vykdyti.

Projekto santrauka Įgyvendinamas projektas yra orientuotas į Kauno technologijų mokymo centro (toliau – Kautech) valdomą pastatą (R. Kalantos g. 80, Kaunas), kuriame šiuo metu yra koncentruota Kautech statybos sektoriaus specialistų praktinio mokymo bazė bei aptarnaujama didžioji dauguma Kautech teikiamo teorinio ir praktinio mokymo paslaugų vartotojų (apie 1700 asmenų). Pastatą sudaro statybos praktinio mokymo korpusas su biblioteka, teorinio mokymo korpusas ir kitų specialybių praktinio mokymo korpusas su valgykla. Pastatą sudarančių korpusų būklė ir juose teikiamų mokymo programų realizavimo sąlygos labai skiriasi. Projekto įgyvendinimo metu bus remontuojamos Kautech pastato praktinio, teorinio ir bendrojo naudojimo patalpos. Taip pat bus įsigyta trūkstama profesinio praktinio ir technologinio ugdymo įranga. Įgyvendinus projektą pastatas bus geriau pritaikytas profesinio mokymo reikmėms, užtikrinant komfortišką savijautą ir motyvuojančiai mokytis nuteikiančią mokymo aplinką. Atnaujinta ir šiuolaikinius kokybės reikalavimus atitinkančia profesinio mokymo aplinka, esant poreikiui, galės naudotis ir kitų Kauno regiono bei šalies profesinio mokymo įstaigų mokiniai bei mokytojai, Kautech pagal neformalias statybos sektoriaus mokymo programas besimokantys asmenys ir su Kautech bendradarbiaujantys statybos verslo įmonių atstovai, taip pat bet kuris šalies gyventojas, jei dalyvaus Kautech organizuojamose profesinio mokymo iniciatyvose.
Finansavimas Projektui skirtas finansavimas 1 280 000,00 Eur. Projektas finansuojamas iš Europos regioninės plėtros fondo lėšų.