Projekto Nr. 2022-1-LT01-KA121-VET-000064117
Projekto pavadinimas „Erasmus+“ asmenų mobilumas mokymosi tikslais
Projekto pradžia 2022-06-01
Projekto pabaiga 2024-05-31
Projekto vykdytojas Kauno technologijų mokymo centras
Projekto partneriai
Erasmus plano tikslai – Tobulinti ugdymo procesą formuojančių darbuotojų profesines, karjeros planavimo, konsultavimo, skaitmeninių technologijų naudojimo ir užsienio kalbos kompetencijas

– Ugdyti besimokančiųjų su konkrečiu darbu susijusius įgūdžius, kurių reikia dabartinėje ir būsimoje Europos darbo rinkoje.

– Sukurti tvarią aplinkai, tarptautiškumu grįstą mokymo(-si) erdvę, prieinamą kiekvienam, siekiančiam įgyti profesinio mokymo programos diplomą.

Projekto dalyviai Mokiniai:

2  – dalyvavimas profesinio meistriškumo varžybose;

63 – trumpalaikiai profesinio mokymo besimokančiųjų mokymosi mobilumai:

– Automobilių elektros įrengimų remontininkai

– Automobilių kėbulo remontininkai

– Automobilių mechanikai

– Kompiuterinės įrangos derintojai

– Orlaivių mechanikai 

– Logistai ekspeditoriai 

– Sandėliavimo darbų organizatoriai

– Sandėlio operatoriai

– Santechnikai 

– Suvirintojai 

– Staliai / baldžiai 

Darbuotojai

22 darbo stebėjimo mobilumai:

– Ekspeditoriaus programos

– Kompiuterinės įrangos derintojo programos

– Orlaivių mechaniko programos

– Sandėlio operatoriaus programos

– Santechniko programos

– Staliaus / baldžiaus programos

– Suvirintojo programos

– Kelininko programos

5 Mokymo (dėstymo) veiklos:

– Santechniko programos

– Staliaus / baldžiaus programos

– Automatinių sistemų mechatronikos programos

– Ugdymo procesą formuojančių specialistų veiklos

5 Kursai ir mokymasis:

– 2 verslo ir paslaugų skyriaus darbuotojai

– 3 transporto skyriaus darbuotojai

– 2 ugdymo procesą formuojantys specialistai

Mobilumo vizitų trukmė Mokinių:

Dalyvavimas profesinio meistriškumo varžybose – 3 darbo dienos. 

Trumpalaikis profesinio mokymo besimokančiųjų mokymosi mobilumas –  20 darbo dienų,

Darbuotojų:

Darbo stebėjimas – 3 darbo dienos.

Mokymo (dėstymo) veiklos – 3–5 darbo dienos.

Kursai ir mokymasis – 5–7 darbo dienos.

Dotacija Veikla finansuojama Europos Sąjungos lėšomis. Projekto įgyvendinimui skirta 252 794,00 Eur dotacija.

Šis kūrinys atspindi tik autoriaus nuomonę, todėl Komisija neatsako už jokį galimą jame pateikiamos informacijos naudojimą.