Projekto Nr.

NPJR-2021/10065

Projekto pavadinimas Tvarių darbo vietų organizavimas profesinėje mokykloje (Organization of green workplace at vocational school)
Programa Nordplus Junior 2021 (Projektai/Tinklai)
Projekto pradžia 2021-06-01
Projekto pabaiga 2023-06-30
Projekto vykdytojas Vocational Education Competence Centre „Riga State Technical School“ (Latvija)
Projekto partneriai

Kauno technikos profesinio mokymo centras (Lietuva)

EE- Valga County Vocational Training Centre (Estija)

NO – Knarvik vidaregåande skule, (Norvegija)

FI – Lapland Education Centre REDU (Suomija)

Projekto tikslas
  • Skatinti aplinką tausojančių priemonių diegimą ir naudojimą, praktinio mokymo darbo vietose;
  • Tobulinti profesijos mokytojų ir studentų ekologiško mokymo/si įgūdžius;
Projekto rezultatai

Parengtos rekomendacijas, kaip organizuoti tvarias praktinio mokymo darbo vietas;

Vadovaujantis bendradarbiavimo patirtimi, parengti gerosios praktikos pavyzdžiai temomis „Tvarusis valdymas“, „Elektra“, „Tvari aplinka“, „Perdirbimas“ ir „Popierius ir skaitmeninimas“;

Parengti praktiniai aplinką tausojantys sprendiniai, įgyvendinami profesinėse mokyklose.

Paramos dydis 62440 EUR (šešiasdešimt du tūkstančiai keturi šimtai keturiasdešimt eurų)
Paramą teikia Veikla finansuojama iš Nordplus Junior programos, kurią
administruoja Švedijos nacionalinė agentūra, Lietuvoje –
Švietimo mainų paramos fondas.
Medžiaga atspindi tik dotacijos Gavėjo, bet ne Švietimo mainų
paramos fondo, Švedijos nacionalinės agentūros ar jos institucijų
požiūrį.