Projekto Nr. 09.4.1-ESFA-T-736-02-0023
Projekto pavadinimas Praktinių įgūdžių tobulinimas Medienos SPMC
Programa 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ įgyvendinimo priemonę Nr. 09.4.1-ESFA-T-736 „Praktinių įgūdžių įgijimo rėmimas ir skatinimas“
Projekto pradžia 2020-12-04
Projekto pabaiga 2022-06-04
Projekto vykdytojas Kauno technikos profesinio mokymo centras
Projekto partneriai Marijampolės profesinio rengimo centras

Viešoji įstaiga Vilniaus statybininkų rengimo centras

Klaipėdos Ernesto Galvanausko profesinio mokymo centras

Šiaulių profesinio rengimo centras

Įgyvendinančioji institucija Europos socialinio fondo agentūra
Projekto tikslas Sudaryti sąlygas įgyti praktinius įgūdžius profesinio mokymo įstaigų mokiniams, siekiantiems įgyti staliaus ar staliaus-dailidės ar baldžiaus kvalifikaciją, Medienos technologijų ir baldų gamybos inovacijų praktinio mokymo centre.
Projekto santrauka Gebėti naudotis laikmečio poreikius ir realijas atitinkančia įranga, įgijus staliaus ir/ar staliaus-dailidės kvalifikaciją, yra vienas iš lemiančių veiksnių siekiant absolventui įsitvirtinti darbo rinkoje.

Projekto veiklos – asmenų, besimokančių formaliojo profesinio mokymo programose, praktinis mokymas Medienos technologijų ir baldų gamybos inovacijų praktinio mokymo centre.

Projekto rezultatai – mokiniai, kurie mokėsi Medienos technologijų ir baldų gamybos inovacijų praktinio mokymo centre

Finansavimas Projektui skirtas finansavimas 64.841,41 Eur (šešiasdešimt keturi tūkstančiai aštuoni šimtai keturiasdešimt vienas euras 41 ct). Projektas finansuojamas iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų ir (arba) Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos lėšų.