Projekto Nr. KKS-S-282(2020)
Projekto pavadinimas Kauno technikos profesinio mokymo centro saulės elektrinė
Programa ir priemonė Klimato kaitos programos finansavimo priemonė „Atsinaujinančių energijos išteklių (saulės, vėjo, geoterminės energijos, biokuro ar kitų) panaudojimas visuomeninės ir gyvenamosios (įvairių socialinių grupių asmenims) paskirties pastatuose, kurie nuosavybės teise priklauso valstybei, savivaldybėms, tradicinėms religinėms bendruomenėms, religinėms bendrijoms ar centrams“
Projekto veiklų pradžia 2020-12-01
Projekto veiklų pabaiga 2021-10-30
Projekto vykdytojas Kauno technikos profesinio mokymo centras
Įgyvendinančioji institucija Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūra
Projekto tikslas įrengti saulės fotovoltinę elektrinę.
Projekto rezultatas sumažintas išmetamų šiltnamio efektą sudarančių dujų kiekis t CO2 per 20 metų 588
Finansavimas Projektui įgyvendinti skirta Lietuvos aplinkos apsaugos investicijų fondo programos lėšų subsidija – iki 77.109,16 Eur (septyniasdešimt septyni tūkstančiai vienas šimtas devyni eurai 16 ct).