Projekto Nr. 2018-1-DK01-KA202-047070
Projekto pavadinimas Profesijos mokytojų skaitmeninių kompetencijų tobulinimas
Programa „Erasmus+“ KA2 strateginės partnerystės
Projekto pradžia 2018-10-01
Projekto pabaiga 2021-03-31
Projekto vykdytojas Køge Business College – Danija
Projekto partneriai
Projekto tikslas
Parengti ir išbandyti mokymo programą, kuri sustiprintų profesijos mokytojų kompetencijas, kuriant skaitmenines mokymo priemones.
Planuojami rezultatai
Nacionalinių strateginių dokumentų susijusių su skaitmeninių technologijų naudojimu projekto dalyvių šalyse tyrimas per tų šalių profesinių mokymo įstaigų patirtį.

Vadovas mokytojams ir profesinių mokymo įstaigų vadovams „Kaip kurti ir tvarkyti profesinio mokymo skaitmeninę medžiagą“.

Mokymo kursų „Skaitmeninės mokymo medžiagos kūrimas“ medžiaga, remiantis trijų šalių surinkta informacija ir jų ankstesne patirtimi.

4 dienų kursai „Skaitmeninės mokymo medžiagos kūrimas“.

Skaitmeninių priemonių kūrimas.

Sukurtų nacionalinių skaitmeninių mokymo priemonių išbandymas ir įvertinimas.

Dotacija Projekto įgyvendinimui Europos Sąjunga suteikė finansinę paramą 158.791,00 Eur, iš jų Kauno technikos profesinio mokymo centrui 25.822,00 Eur.