Projekto Nr. 2016-1-LT01-KA102-023000
Projekto pavadinimas Europinė patirtis rengiant inžinerinių specialybių mokinius
Programa „Erasmus+“ programos profesinio mokymo 1 pagrindinio veiksmo
Projekto pradžia 2016-06-23
Projekto pabaiga 2017-05-31
Projekto vykdytojas Kauno technikos profesinio mokymo centras
Projekto priimantys partneriai EPD European Projects Development – Portugalija
Projekto apimtys 3 profesinio mokymo specialybės

 • automobilių elektromechaniko;
 • automobilių kėbulų remontininko;
 • metalo apdirbimo staklininko.
Mobilumo vizitų trukmė 5 dienos, neįskaitant kelionės.
Projekto dalyviai 9 profesijos mokytojai:

 • 3 automobilių elektromechaniko specialybės profesijos mokytojai;
 • 3 automobilių kėbulų remontininko specialybės profesijos mokytojai;
 • 3 metalo apdirbimo staklininko specialybės profesijos mokytojai.
Projekto pagrindiniai tikslai
 1. Tobulinti profesijos mokytojų profesines/edukacines kompetencijas, kurios bus reikalingos rengiant naujas inžinerinio profilio programas, metodinę bei mokomąją medžiagą.
 2. Suprojektuoti technologinius procesus atitinkančius darbo rinką, aprūpinus reikalinga infrastruktūra.
 3. Įgyti patirties, reikalingos įkuriant metalo apdirbimo sektorinį praktinį mokymo centrą.
Projekto papildomi tikslai
 1.  Tobulinti metalo apdirbimo specialybių profesijos mokytojų kompetenciją ir patobulinti jau turimus profesinio mokymo įgūdžius;
 2. Bendradarbiaujant su partneriais, perimti jų patirtį ruošiant metalo apdirbimo specialybių specialistus bei tobulinant mokomąją bazę;
 3. Įvertinus partnerių patirtį pakoreguoti specialybinių dalykų mokymo programas ir metodinę medžiagą, kad jos geriau atitiktų darbo rinkos poreikius.
Mokymosi rezultatai Dalyviai susipažins su priimančios organizacijos numatytomis profesinio mokymo ir praktinės veiklos įstaigų inžinerinių specialybių mokymo bazėmis, pažangiomis darbo technologijomis, mokymo metodais, mokymo medžiaga, įgis teorinių žinių bei praktinių gebėjimų, patobulins savo turimas kompetencijas, kurias pritaikys savo mokykloje rengiant programas, planuojant ugdymo turinį, ruošiant metodinę ir mokomąją medžiagą, organizuojant teorinį ir praktinį specialistų rengimą.
Projekto rezultatai
 • 3 automobilių elektromechanikų, 3 automobilių kėbulų remontininkų ir 3 metalo apdirbimo staklininkų profesijos mokytojai patobulins savo profesinę kompetenciją, turimus mokymo įgūdžius ir įgis naujų žinių;
 • perims užsienio šalių mokymo įstaigų patirtį inžineriniame sektoriuje;
 • pagerės šių specialybių moksleivių profesinio rengimo kokybė;
 • padidės pirminiame profesiniame mokyme dalyvaujančių darbuotojų mobilumas;
 • profesijos mokytojams atsiras galimybė įgyti aukštesnę kvalifikacinę kategoriją.
Dotacija Projekto įgyvendinimui Europos Sąjunga suteikė finansinę paramą 12 510,00 Eur (Dvylika tūkstančių penki šimtai dešimt Eur)
Projekto vykdymas PORTUGALŲ PATIRTIS LIETUVIŲ AKIMIS

Patirties sklaida – puikus būdas bendrauti ir bendradarbiauti, todėl Kauno technikos profesinio mokymo centras dalyvauja “Erasmus+” programos projekte „Europinė patirtis rengiant inžinerinių specialybių mokinius“. Projekto įgyvendinimui Europos Sąjunga suteikė finansinę paramą. 2017 m. balandžio 23 dieną Kauno TPMC profesijos mokytojų grupė (automobilių elektromechaniko, automobilių kėbulų remontininko ir metalo apdirbimo staklininko specialybės profesijos mokytojai) vyko į Portugaliją susipažinti su šios šalies profesinio mokymo ir praktinės veiklos įstaigų inžinerinių specialybių mokymo bazėmis, pažangiomis darbo technologijomis, mokymo metodais, mokymo medžiaga.

Viešnagė truko penkias darbo dienas. Kauno TPMC mokytojai aplankė pažangiausius Lisabonos Darbo ministerijos mokymo centrus: CINEL, CEPRA ir ATEC, kuriuose stebėjo profesinio mokymo pamokas, domėjosi hibridinių automobilių ir elektromobilių gamyba ir remontu, elektros, metalo apdirbimo, automobilių kėbulo remontu, naujovėmis bei mokymo metodais. Mūsų profesijos mokytojams buvo įdomu matyti ATEC automobilių mechanikos mokymo centro profesinio mokymo įrangą, dirbtuves su šiuolaikinėmis mokymo priemonėmis, palyginti tai su įranga, kurią turime savo mokymo centre. Aišku, džiugu buvo matyti studentų aktyvumą, bendravimo kultūrą ir motyvaciją mokytis.

ATEC – Lisabonos Aitomechanikos profesinio mokymo centras

Įdomu ir naudinga buvo diskutuoti apie Portugalijos ir Lietuvos švietimo sistemas, netradicinius mokymo metodus bei vertinimą. Tai vyko Fundacao Escola Profissional de Setubal ir Eskola de Hotelaria  e Turizmo de Lisboa mokyklose.

Lankomės Lisabonos Emido Navaro technikos profesinėje mokykloje

Projekto dalyvių vizitas CENFIC – Lisabonos metalo ir statybos profesinio mokymo centre

Įdomu ir naudinga buvo diskutuoti apie Portugalijos ir Lietuvos švietimo sistemas, netradicinius mokymo metodus bei vertinimą. Tai vyko Fundacao Escola Profissional de Setubal ir Eskola de Hotelaria  e Turizmo de Lisboa mokyklose.

Naudingą metodinę patirtį dar labiau sustiprina neformalus bendravimas, to krašto ir jo kultūros pažinimas: Kauno TPMC mokytojai aplankė Lisabonos miesto senamiestį su nuostabia pilimi, Forto katedrą, senovinį Obidos miestelį, ant Atlanto kranto esantį Nazare miestą, Lisabonos Okeanariumą, tačiau didžiausią įspūdį paliko kelionė į Fatimą.

Projekto priimantis partneris EPD European Projects Development iš Portugalijos puikiai įvykdė programoje numatytas veiklas, o vizito dalyviai įgyvendino projekto tikslus: patobulino savo profesines/edukacines kompetencijas, kurios bus labai reikalingos rengiant naujas inžinerinio profilio programas, metodines rekomendacijas, bei mokomąją medžiagą, bet svarbiausia pasidalino patirtimi, nuoširdžiai bendravo aptardami svarbius mokinių motyvavimo, mokyklų kaitos klausimus.

Manome, kad įgyta patirtis bus sėkmingai perduota mūsų centro mokiniams, mokiniams, ketinantiems mokytis mūsų centre, nes inžinerinės profesijos, ypatingai metalo apdirbimas – viena perspektyviausių mūsų pramonės šakų, kuriai stinga kvalifikuotų specialistų.

Projektinis bendradarbiavimas atskleidžia naujas galimybes pasitikrinti save ir įkvepia naujų idėjų, skatina tobulėti, ruošiant aukštos kvalifikacijos specialistus, kurie turtins savo šalį ir neieškos galimybių svetur.

Šis projektas finansuojamas remiant Europos Komisijai. Šis kūrinys atspindi tik autoriaus požiūrį, todėl Komisija negali būti laikoma atsakinga už bet kokį jame pateikiamos informacijos naudojimą.

 

MOBILUMO PROJEKTŲ SKLAIDOS SEMINARAS

Pilna aktų salė džiugino ir patvirtino, kad mokykla ne tik deklaruoja vykdanti Tarptautiškumo strategijos misiją, bet ir realiai įgyvendina įvairiausių programų mobilumus, o susidomėjimas vizitų sklaida rodo, kad šios programos reikalingos ir turi būti plėtojamos.

Smagu buvo matyti renginio svečius – Kauno miesto savivaldybės Užsienio ryšių skyriaus vedėją Emiliją Šakalienę, Kauno Aleksandro Stulginskio pagrindinės mokyklos ir Kauno Juozo Urbšio katalikiškos pagrindinės mokyklos mokinius su mokytojais.

Dalyvius sveikino gimnazijos skyriaus vedėja Rita Jakštienė. Projektų vadovė Aida Ilona Gružinskienė pristatė šiais mokslo metais vykdytų mobilumo programų projektus.

Mokiniai dalyvavę “Erasmus+” programos profesinio mokymo praktikoje užsienyje pristatė, kokių mokymosi rezultatų jie pasiekė, kaip jie leido laisvalaikį ir kvietė nebūti abejingiems skelbiamoms dalyvių atrankoms.

Didžiausias susidomėjimas vis tik buvo mokinių vykusių į stažuotę Japonijoje pristatymais, kurių visos kelionės išlaidos buvo apmokėtos vienos didžiausių Japonijoje dažų kompanijos “Tokon-International”. Mokiniai dėkojo visiems prisidėjusiems prie šios nepakartojamos stažuotės.

Mokytojai dalyvavę “Erasmus+”, Nordplus Junior programų projektuose pristatinėjo, kokių kompetencijų jie įgijo, kaip pasikeitė jų požiūris į ugdymo proceso organizavimą, mokinius, kolegas.

Metodininkas Tomas Paulius organizavo protmūšį “Europa aplink mus” ir nugalėtojais paskelbė svečių komandą iš A. Stulginskio pagrindinės mokyklos. Antroje vietoje liko mūsų mokyklos mechanikos skyriaus, o trečioje vietoje svečių iš J. Urbšio katalikiškos pagrindinės mokyklos komandos.

Ačiū visiems prisidėjusiems prie šio nuostabaus renginio organizavimo.

Prisidėdami prie “Erasmus+” programos 30-čio minėjimo, į dangų paleidome 30 Europos Sąjungos vėliavos spalvų balionų.​

Projektų vadovė Aida Gružinskienė

Projekto rezultatai: