Projektas „Profesijos mokytojų, kaip naujovių iniciatorių mažose įmonėse, įgūdžių tobulinimas mokantis pažangių pramoninių technologijų“

  1. Pradžia
  2. Projektai
  3. 2016-2017 m.m. projektai
  4. Projektas „Profesijos mokytojų, kaip naujovių iniciatorių mažose įmonėse, įgūdžių tobulinimas mokantis pažangių pramoninių technologijų“

Projekto Nr. 2016-1-ES01-KA202-025016
Projekto pavadinimas Profesijos mokytojų, kaip naujovių iniciatorių mažose įmonėse, įgūdžių tobulinimas mokantis pažangių pramoninių technologijų
Programa „Erasmus+“ KA2 programa bendradarbiavimo inovacijų ir dalijimosi gerąja patirtimi tikslais
Projekto pradžia 2016-11-01
Projekto pabaiga 2018-10-31
Projekto vykdytojas EZIKETA TEKNIKOKO ELKARTEA (HETEL) – Ispanija
Projekto partneriai IK4-TEKNIKER – Ispanija;
APRO Formazione – Italija;
Kauno technikos profesinio mokymo centras – Lietuva;
DUNDEE AND ANGUS COLLEGE – Jungtinė Karalystė;
ROC Da Vinci College – Nyderlandai.
Projekto tikslai Suteikti profesijos mokytojams žinių bei įgūdžių apie naujas technologijas, kurias jie perteiks profesijos besimokantiems mokiniams bei mažoms įmonėms.

Vystyti technologinius ir organizacinius profesijos besimokančių mokinių įgūdžius, atitinkančius dabartinius pramonės įmonių poreikius, ypač tie, kurie dalyvauja pažangių gamybos technologijų diegime (CNC, virtualus suvirinimas ir pan.).

Greitinti įmonių, ypač mažųjų, tyrimų ir inovacijų įsisavinimą ir taikymą savo ekonominėje veikloje.

Stiprinti bendradarbiavimą tarp profesinio mokymo centrų, mokslinių tyrimų ir inovacijų centrų bei įmonių, skatinant mokymo-inovacijų-verslo plėtrą.

Sukurti bendrą programą, kuri padidintų skaidrumą tarp skirtingų profesinio mokymo sistemų Europos Sąjungoje, mažinant profesijos mokytojų įgūdžių trūkumą bei sėkmingai vystyti bendradarbiavimą tarp partnerių, siekiant užtikrinti sklandų profesijos mokytojų ir mokinių mobilumą.

Planuojami rezultatai
Profesijos mokytojų kompetencijų atnaujinimas.

Glaudesnis bendradarbiavimas tarp profesinio mokymo teikėjų ir įmonių, susijęs su kompetencijų įgyvendinimo plėtra, siekiant pagerinti įsidarbinimo ir profesines perspektyvas profesinio mokymo mokiniams.

Intensyvesnis naujovių diegimo įmonėse technologinis patikrinimas ir skatinimo planas, parengtas bendradarbiaujant profesijos mokytojams ir technologijų centrui.

Nauji, ne tik tradiciniai, bendradarbiavimo būdai tarp profesinio mokymo centrų ir įmonių, prisidedantys prie profesinio rengimo centrų modernizavimo.

Didesnė svarba ir prestižas profesinio mokymo centrams, kurie užima pagrindinę vietą diegiant naujoves įmonėse.

Dotacija Projekto įgyvendinimui Europos Sąjunga suteikė finansinę paramą 158 732,00 Eur, iš jų Kauno technikos profesinio mokymo centrui 21 570,00 Eur.
Projekto vykdymas

Kauno technikos profesinio mokymo centras nuo šių metų lapkričio 1 d. partnerio teisėmis dalyvauja 2 metų projekte „Profesijos mokytojų, kaip naujovių iniciatorių mažose įmonėse, įgūdžių tobulinimas mokantis pažangių 4.0 pramoninių technologijų“ (angl. „Learning Advanced Industrial Technologies 4.0 to upgrade the skills of VET teachers as drivers of innovation in SMEs“) pagal „Erasmus+“ KA2 programą – bendradarbiavimas inovacijų ir dalijimosi gerąja patirtimi tikslais. Projektas skirtas suteikti naujų žinių ir įgūdžių profesijos mokytojams, mokyklos bendruomenei, mažoms įmonėms sukurti naujų ekonominių, socialinių ir saviugdos realizacijos galimybių šiandieniniame pramonės pasaulyje. Ketvirtoji pramoninė revoliucija (pasaulyje žinoma kaip Industry 4.0) vadinama naujų, skaitmeninių technologijų realizavimu pramonėje.

Durango mieste, Biskao regione (Ispanija) lapkričio 24-25 dienomis vykusiame tarptautiniame projekto susitikime partneriai iš Italijos (Apro Formazione S.c.a.r.l.), Jungtinės Karalystės (Dundee and Angus College), Olandijos (Roc Da Vinci College) mokyklų bei projekto koordinatorė profesinių centrų asociacija Hetel (Heziketa Teknikoko Elkartea, Ispanija) dalijosi patirtimi bei lūkesčiais apie vykdomo projekto aktualumą, detalizavo veiklų bei atsakomybių pasiskirstymą ir laukiančius darbus. Visi projekto partneriai pristatė savo atstovaujamas organizacijas bei turimus resursus, atitinkančius įgyvendinamo projekto specifiką. Vykdant savo įsipareigojimus projekte kiekviena šalis deleguos 4 mokytojus dalyvauti 5 dienų mokymuose, kuriuos organizuos technologijų centras Fundacion Tekniker (Ispanija). Centro atstovas Jon Larreina pristatė būsimų mokymų turinį bei laukiamus rezultatus, kurie yra numatyti 2017 metų gegužės 8-12 dienomis Ispanijoje. Mokymuose dalyvavę mokytojai turės parengti savo vienos dienos mokymo programą kolegoms bei įmonių atstovams perduodant įgytas žinias ir įgūdžius. Be to, bendradarbiaudami su mažomis įmonėmis, mokytojai atliks technologines apžiūras įmonėse, rengs ataskaitas bei teiks rekomendacijas. Tikimasi, jog perduotos žinios bus naudingos tiek mokytojams rengiant mokymo programas profesijos besimokantiems mokiniams, tiek mažoms įmonėms siekiant veiksmingumo ir efektyvumo didinimo, diegiant pažangias technologijas gamybos, planavimo, kontrolės ir logistikos srityse.

Užtikrinant sklandų projekto veiklų įgyvendinimą, intelektinių produktų kūrimo efektyvumą bei prisiimtų įsipareigojimų vykdymą, yra numatyti dar 3 projekto koordinatorių bei atstovų susitikimai. Artimiausias susitikimas vyks 2017 metų birželio 22-23 dienomis Škotijoje. 2017 metų rudenį numatytas susitikimas Italijoje, 2018 metų pavasarį projekto koordinatoriai bei atsakingi asmenys susitiks Kauno technikos profesinio mokymo centre.

Pirmoji diena

Projekto koordinatorių ir atstovų susitikimas Maristak profesinėje mokykloje, Durango

Technologijų centro atstovas Jon Larreina pristato mokymų programą

Antroji diena

Projekto koordinatorių ir atstovų susitikimas Zabalburu profesinėje mokykloje, Bilbao

Projekto veiklų viešinimo aptarimas

Projekto koordinatorė, anglų kalbos mokytoja Aida Širvinskaitė

Projekto įgyvendinimui Europos Sąjunga suteikė finansinę paramą. Jame atspindėtas Dotacijos gavėjo požiūris, o Švietimo mainų paramos fondas ir Europos Komisija nėra atsakingi už pateikiamos informacijos turinį.

 

Įgyvendinant „Erasmus+“ KA2 programos projektą  „Profesijos mokytojų, kaip naujovių iniciatorių mažose įmonėse, įgūdžių tobulinimas mokantis pažangių 4.0 pramoninių technologijų“ (angl. „Learning Advanced Industrial Technologies 4.0 to upgrade the skills of VET teachers as drivers of innovation in SMEs“), keturi profesijos mokytojai Ričardas Liekis, Justinas Eglynas, Arvydas Sirtautas ir Violeta Ašmontienė gegužės 8–12 dienomis dalyvavo mokymuose IK4-TEKNIKER mokslo ir technologijų centre Eibar mieste, Biskao regione (Ispanija).

Kelionė į mokymus prasidėjo sekmadienį priešpiet, kai pajudėjome kryptimi Kaunas – Vilniaus oro uostas. Kelionė prailgo, kadangi reikėjo laukti jungiamojo skrydžio (skridome Vilnius – Paryžius, Paryžius – Bilbao), tačiau nusileidus Bilbao, mus pasitiko šiltas oras ir žvaigždėtas dangus. Sėdę į prie oro uosto lūkuriuojantį taksi, leidomės viešbučio link. Galiausiai pasiekę viešbutį O CAMINÒ, esantį Durango mieste, galėjome atsipūsti ir psichologiškai pasiruošti artėjančiai mokymų savaitei.

Pirmadienio rytą visus iš užsienio atvykusius mokytojus pasitiko projekto koordinatorė Tamara Rodríguez, su kuria toliau tęsėme kelionę iki mokslo ir technologijų centro IK4-TEKNIKER. Čia mus šiltai sutiko mokymo centro atstovas Jon Larreina, kuris tądien mokymų metu supažindino su pramonės revoliucijos 4.0 pagrindiniais principais ir siekiamybėmis, pagrindė jų pritaikomumą bei teikiamas galimybes.

Projekto dalyviai iš Italijos, Lietuvos, Škotijos, Olandijos ir Ispanijos

Po sočių pietų atėjo metas vėl kibti į mokymus: lektorė Itziar Alonso pristatė revoliucingose įmonėse naudojamus verslo modelius, ištyrinėjome kompanijos „Airbnb“ verslo modelį. Buvome suskirstyti į 4 grupes, kad geriau pažintume kitus projekto dalyvius. Kiekviena grupė gavo po įmonę, kuria remiantis reikėjo užpildyti ir pristatyti ,,Verslo modelio drobę“.

4 grupės ,,Verslo modelio drobės“ pristatymas

Anot šio įrankio kūrėjo Aleksandro Ostervalderio, net turint geriausią produktą rinkoje ir prastą verslo modelį, vis tiek galima bankrutuoti, – šiais žodžiais baigėsi mokymų diena. IK4-TEKNIKER atstovas Jon suderino su vietiniais projekto dalyviais, kad mus, atvykėlius, kiekvienąkart paimtų ir parvežtų iki geležinkelio stoties prieš ir po kursų. Po kursų dar spėjome pasižvalgyti po Durango miestelį ir išbandyti vietinės virtuvės subtilybes.

Kitą rytą mūsų vėl laukė traukinio maršrutas Durango – Ardanza, vietinis mokytojas Eder iš Zabalburu profesinės mokyklos ir trumpa kelionė iki IK4-TEKNIKER. Tądien mūsų laukė daug įdomestė mokymų tematika – adityvi gamyba. Šis terminas apibūdina trimačio vientiso, praktiškai bet kokios formos objekto gamybą iš skaitmeninio modelio (3D spausdinimas). Aš, kaip tikriausiai daugelis iš jūsų, žinojau, kad tokiu būdu gaminamos detalės iš plastiko, tačiau tądien pamačiau, kad taip gaminami objektai net iš super lydinių. Mokymų metu mus supažindino su įvairiomis adaptyvinės gamybos technologijomis, mokė, kaip sukurti grafinį modelį ir parinkti jo parametrus. Popiet IK4-TEKNIKER laboratorijoje išvydome, kaip gaminama detalė pasinaudojant WAAM (angl. Wire Arc Additive Manufacturing) būdu, ir vykome į Bilbao priemiestyje įsikūrusią įmonę ,,startuolę“ ,,Addimen“, kuri naudoja LMD (angl. Laser Metal Deposition) adityvią gamybos technologiją. Grįžę į Durango toliau žvalgėmės po miestelio lankytinas vietas ir mėgavomės vietine virtuve.

Adityviniu būdu pagamintos detalės IK4-TEKNIKER laboratorijose (LMD ir WAAM)

Apsilankymas įmonėje ,,startuolėje“ ,,Addimen“, naudojančioje
LMD įrangą

Trečią mokymų dieną mūsų laukė informacinių technologijų iššūkis. Lektoriai pateikė faktus, su kokiais sunkumais susiduria pramonės revoliucijos 4.0 diegėjai, kad jų siekiamybė visus duomenis kaupti didelėje duomenų bazėje būtų įgyvendinta. Ši diena buvo skirta plėtoti žinioms informacinių technologijų srityje: susipažinome su duomenų analizės programa WEKA, sužinojome apie visuotiniame tinkle tykančias saugumo problemas ir IK4-TEKNIKER laboratorijoje išvydome inovatyvias – konceptines monitoringo sistemas kaip alyvos užterštumo ar gatvių apšvietimo sistemas, kuriose, panaudojus jutiklius ir apdorojus iš jų gautus didelius duomenų srautus, galima atitinkamai optimizuoti tarnavimo laiką bei energijos sąnaudas.

Krumpliaratinės pavaros monitoringo sistemos pristatymas

Po mokymų skubėjome į Eibar miestelio autobusų stotį, norėdami suspėti į autobusą, vykstantį į San Sebastianą. Jame užsibūti negalėjome (po kelių valandų laukė paskutinis autobusas namų link), tad nieko nelaukdami aplankėme miesto senamiestį, paplūdimį prie vandenyno ir paragavome vietinio maisto.

Kitą dieną mūsų laukė įdomybės, mokymai apie pramoninę robotiką, jos sistemas, glaudų bei saugų žmogaus ir roboto darbą vienoje darbo vietoje. Lektoriai suteikė daug naudingos informacijos apie žmogaus ir roboto darbo bei saugumo reglamentavimą, robotų adaptaciją ir žmogaus saugumo užtikrinimo sistemas. Po teorinių mokymų persikėlėme į mokslo centro laboratorijas, kuriose išvydome 4 robotus (KUKA ir kt.). Kiekvienas robotas turi vis kitą saugumo sistemą, tad galėjome praktiškai išbandyti, ar būtume saugūs dirbdami kartu su jais. Po mokymų mūsų laukė lauktuvių artimiesiems pirkimas, lagaminų susikrovimas ir paskutinė vakarienė Durango miestelyje.

Roboto KUKA ir žmogaus bendros darbo vietos išbandymas

Paskutinę dieną kartu su savo kolegomis iš Škotijos, Italijos ir Olandijos į mokymus vykome su gera nuotaika ir sukrautais lagaminais. Tądien mus supažindino su naujausia pramonine sensorine įranga, jos veikimu, IK4-TEKNIKER sukurta ir užpatentuota įranga, kurios pagalba duomenų bazėje galima matyti realią informaciją (ne tik duomenis, bet ir nuotraukas ar bet kokią kitą informaciją). Lektorius mokė metrologijos metodų, kaip naudojantis naujausiomis technologijomis įvertinus paklaidas, galima gauti itin didelio tikslumo gaminius. Šią technologiją jis pademonstravo laboratorijoje bei aprodė tribologijos laboratoriją, papasakojo apie joje vykdomus tyrimus.

Pristatoma IK4-TEKNIKER mokslo centre sukurta adityvinė matmens nustatymo sistema

Popiet mūsų vėl laukė darbas grupelėmis – įmonės analizė pagal pateiktą šabloną. Šis darbas grupėms atėmė daug laiko, tačiau suteikė patirties, reikalingos ateityje. Užbaigdamas šiuos mokymus IK4-TEKNIKER atstovas Jon Larreina dėkojo visiems dalyvavusiems, aptarė tolimesnes projekto veiklas, įteikė mokymų baigimo sertifikatus ir palinkėjo saugios kelionės.

Kadangi mūsų skrydis į Lietuvą buvo tik šeštadienio rytą, kartu su kitais projekto dalyviais iš užsienio apsigyvenome Bilbao. Mums itin pasisekė po mokymų, kadangi projekto dalyvis ir mūsų vežėjas – mokytojas iš Eder iš Zabalburu profesinės mokyklos nugabeno iki viešbučio ir suteikė patarimų, ką aplankyti Bilbao mieste. Susiklosčius šioms palankioms aplinkybėms, turėjome pakankamai laiko pasižvalgyti po Bilbao senamiestį, pasigrožėti Gugenheimo muziejaus fasadais ir dar šį bei tą nuveikti.

Bendrai įvertinus mokymus IK4-TEKNIKER mokslo ir technologijų centre, projekto dalyviams tai suteikė naujų žinių ir praktinių gebėjimų, kuriuos bus galima perteikti mokymo įstaigose besimokantiems mokiniams ir nedidelėms įmonėms, o projektinis bendradarbiavimas skatino mokytojus nuolat tobulėti ir įkvepė naujoms idėjoms mokymo proceso metu.

Šis projektas finansuojamas remiant Europos Komisijai. Šis kūrinys atspindi tik autoriaus požiūrį, todėl Komisija negali būti laikoma atsakinga už bet kokį jame pateikiamos informacijos naudojimą.

 

Birželio 22-23 dienomis, Dundee mieste (Škotija) vyko antrasis tarptautinis projekto „Profesijos mokytojų, kaip naujovių iniciatorių mažose įmonėse, įgūdžių tobulinimas mokantis pažangių 4.0 pramoninių technologijų“ susitikimas.

Pirmąją susitikimo dieną buvo apžvelgti nuveikti darbai bei atliktos projekte numatytos veiklos, iš kurių viena – gegužės mėnesį vykę mokytojų mokymai Ispanijoje, kurios organizavo technologijų centras Fundacion Tekniker (Ispanija). Susitikime dalyvę ir profesijos mokytojai dalijosi įspūdžiais bei siūlė įvairias idėjas kaip įgytas žinias bei patirtį perteikti savo mokyklose. Partneriai sutiko, kad tokie vienos dienos mokymai turėtų vykti spalio mėnesį ir kviesti prisijungti ne tik savo kolegas, tačiau pritraukti kuo daugiau atstovų ir iš mažų įmonių. Tikimasi, kad mokymai prisidės prie 4-osios pramonės revoliucijos atnešamų pokyčių, suteikiančių įvairiapuses galimybes bei skatinančių sparčius pokyčius ne tik gamyboje, bet ir žmonių sąmonėje. Renginio metu planuojama inicijuoti glaudesnį profesinių mokymo centrų ir mažų verslo įmonių ryšį.

Antrąją dieną partneriai iš Dundee and Angus College pristatė projekto kokybės valdymo planą, primindami užsibrėžtų tikslų įgyvendinimą ir svarbą ne tik projekto eigoje, tačiau ir jam pasibaigus. Projekto koordinatorė Tamara Rodriguez, profesinių centrų asociacijos Hetel (Heziketa Teknikoko Elkartea, Ispanija) atstovė, apžvelgė pasirengimą tarpinei projekto ataskaitai, priminė ir detalizavo veiklų, intelektinių produktų kūrimo bei atsakomybių pasiskirstymą ir laukiančius darbus.

Kitas numatytas susitikimas vyks 2017 metų lapkričio mėnesį Italijoje, o 2018 metų pavasarį projekto koordinatoriai bei atsakingi asmenys susitiks Kauno technikos profesinio mokymo centre.


Projekto koordinatorė, anglų kalbos mokytoja Aida Širvinskaitė

Projekto įgyvendinimui Europos Sąjunga suteikė finansinę paramą. Jame atspindėtas Dotacijos gavėjo požiūris, o Švietimo mainų paramos fondas ir Europos Komisija nėra atsakingi už pateikiamos informacijos turinį.