Daiktų istorijos kabinetas

  1. Pradžia
  2. Daiktų istorijos kabinetas

Daiktų istorijos kabinete mokiniams pasakojama jau istorija tapusi daiktų kasdienybė.  Kuriant daiktų istorijos kabinetą siekiama mokyklos muziejaus statuso. Šios edukacinės erdvės tikslas – kaupti, saugoti, eksponuoti ir populiarinti Kauno technikos profesinio mokymo centro istorijos, profesinio mokymo istorijos, technikos, inžinerijos, elektronikos ir kitų įrenginių istorijos materialines ir nematerialines vertybes.