Autokrautuvo eksploatavimas (310410006). Sandėlio operatoriaus modulinė profesinio mokymo programa (T32104110)

  1. Pradžia
  2. Autokrautuvo eksploatavimas (310410006). Sandėlio operatoriaus modulinė profesinio mokymo programa (T32104110)

 

Mokymo programos pavadinimas, kodas:

Modulis: Autokrautuvo eksploatavimas (310410006). Sandėlio operatoriaus modulinė profesinio mokymo programa (T32104110)

Suteikiama kompetencija:

1.      Valdyti autokrautuvą su specialiais krovinių paėmimo, krovimo įtaisais.   
2.      Saugiai pakrauti ir iškrauti krovinius autokrautuvu.

Programos trukmė:

2,40 sav. / 90 val.

Programos aprašymas:

Baigus modulį besimokantysis gebės:
1)    paaiškinti autokrautuvo pagrindinius techninius duomenis, konstrukciją, jo įrenginius bei veikimo principą;
2)    įvertinti rizikos veiksnius autokrautuvo darbo vietoje;
3)    pastatyti autokrautuvą pagal reikalavimus;
4)    patikrinti autokrautuvo veikimą;
5)    eksploatuoti autokrautuvą pagal reikalavimus;
6)    suprasti perduodamus žodinius pranešimus ar ženklus rankomis;
7)    įvardyti krovinių rūšis ir įvertinti krovinio svorį;
8)    apžiūrėti ir parinkti kabinimo ir kėlimo reikmenis;
9)    atlikti kėlimo operacijas (pakrovimo ir iškrovimo darbus) pagal taisykles;
10) užtikrinti saugų krovinių krovimą ir sandėliavimą.

Vieno dalyvio mokymo kaina:

Mokykline forma – 226,13 EUR
Pameistrystės forma – 280,88 EUR