Asmens įgytų kompetencijų organizavimas ir vykdymas

Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2015 m. sausio 14 d. įsakymas Nr. V-15 „Dėl Asmens įgytų kompetencijų vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“. (PRIEDAS_1)

Asmens įgytų kompetencijų vertinimo tvarkos aprašas. (PRIEDAS_2)

Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2015 m. Kovo 23 d. įsakymas Nr. V-231 „Dėl  profesinio mokymo diplomo ir pažymėjimo turinio, formos ir išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“. (PRIEDAS_3)

Adresas

Taikos pr. 127
LT 50469 Kaunas

Skyriaus administracija, kontaktai

Profesinio mokymo verslo ir paslaugų skyriaus vedėjas
Arūnas Mainonis
Tel. +370 682 34932
El. paštas arunas.mainonis@kautech.lt

Verslo ir paslaugų skyriaus metodininkė
Daiva Dekerienė
El. paštas daiva.dekeriene@kautech.lt

Gimnazijos skyriaus vedėja
Rita Jakštienė
Tel. +370 682 21183, +370 614 08628
El. paštas rita.jakstiene@kautech.lt

SPECIALYBĖS, KURIAS GALIMA ĮGYTI ŠIAME SKYRIUJE