Mokymo programos pavadinimas, kodas VERSLO ORGANIZATORIAUS MOKYMO PROGRAMA
Suteikiama kvalifikacija: Verslo organizatorius
Programos trukmė: 26 sav. / 1040 val.
Programos aprašymas: Mokymo programa skirta parengti kvalifikuotus darbuotojus, gebančius: profesionaliai organizuoti smulkų ir vidutinį verslą; išmanyti ir taikyti personalo vadybos, vadybos pagrindų, buhalterinės apskaitos ir mokesčių, įmonės finansinių operacijų apskaitos, verslo organizavimo žinias; parengti verslo planą, naudoti Lietuvos Respublikos įstatymus ir kitus teisinius dokumentus, organizuoti įmonės veiklą, ruošti ir tvarkyti įmonės dokumentaciją, atlikti rinkos tyrimus, naudoti IT technologijas, bendrauti valstybine ir pasirinkta užsienio kalba. Asmenys, įgiję verslo organizatoriaus kvalifikaciją, gali dirbti įvairiose įmonėse ir organizacijose, kurti savo verslą. Minimalus išsilavinimas – vidurinis.
Vieno dalyvio mokymo kaina: 1.519,72 EUR