Mokymo programos pavadinimas, kodas: SUVIRINTOJO ELEKTRA MOKYMO PROGRAMA – 261071502
Suteikiama kvalifikacija: Suvirintojas elektra
Programos trukmė: 12 sav. / 456 val.
Programos aprašymas: Būsimieji suvirintojai elektra teoriniuose užsiėmimuose mokomi metalų pažinimo, brėžinių skaitymo, elektrotechnikos pagrindų, suvirinimo įrenginių, suvirinimo technologijos, darbuotojų saugos ir sveikatos, aplinkosaugos, ekonominių žinių ir darbo teisės pagrindų ir kt. Praktinis mokymas vyksta įvairių ūkio šakų įmonėse, kuriose įrengimų, konstrukcijų montavimui, naudojimui ir remontui reikalingi suvirintojai elektra. Praktinio mokymo trukmė – 5 savaitės. Jo metu įtvirtinami ir tobulinami suvirinimo elektra darbų technologijos, darbo priemonių naudojimo ir kt. gebėjimai.
Vieno dalyvio mokymo kaina: 926,78 EUR