Mokymo programos pavadinimas, kodas: Modulis: Vidaus vandentiekio ir nuotekų tinklų įrengimas ir priežiūra (4101104). Komunalinio ūkio paslaugų darbuotojo modulinė profesinio mokymo programa (T43101101)
Suteikiama kompetencija: Įrengti ir prižiūrėti vidaus vandentiekio ir nuotekų tinklus
Programos trukmė: 4,50 sav. / 180 val.
Programos aprašymas: Modulis skirtas besimokantiesiems, baigusiems šį modulį:
Karšto ir šalto vandens tiekimo vamzdynų detalių paruošimas montavimui.
Baigus „Vidaus vandentiekio ir nuotekų tinklų įrengimas ir priežiūra“ modulį besimokantysis išmanys:
1) vidaus vandentiekio ir nuotekų tinklų įrengimo technologinius procesus;
2) darbuotojų saugos ir sveikatos instrukciją atliekant vidaus vandentiekio ir nuotekų tinklų įrengimo ir priežiūros darbus;
3) medžiagas, naudojamas vidaus vandentiekio ir nuotekų tinklų montavimo darbams atlikti;
4) įrankius ir įrenginius reikalingus vidaus vandentiekio ir nuotekų tinklams įrengti ir prižiūrėti.
Baigus šį modulį besimokantysis gebės:
1) atlikti vidaus vandentiekio ir nuotekų tinklų montavimo ir priežiūros darbus;
2) įrengti ir prižiūrėti vandens tiekimo sistemos vamzdynus ir armatūrą;
3) įrengti namo nuotekų tinklą;
4) prižiūrėti vidaus nuotekų šalinimo sistemą;
5) remontuoti sanitarinius prietaisus.
Vieno dalyvio mokymo kaina: Mokykline forma – 412,10 EUR

Pameistrystės forma – 515,10 EUR