Mokymo programos pavadinimas, kodas: Modulis: Važiuoklės techninė priežiūra ir remontas (4071645). Automobilių mechaniko modulinė profesinio mokymo programa (T43071605)
Suteikiama kompetencija: Derinti, montuoti, prižiūrėti, tvarkyti ir taisyti automobilių važiuoklę.
Programos trukmė: 4,50 sav. / 180 val.
Programos aprašymas: Baigus šį modulį besimokantysis gebės:

  1. Paaiškinti pakabos paskirtį ir veikimą, atpažinti pagrindines dalis bei tiksliai apibūdinti techninės priežiūros ir remonto darbus;
  2. Paaiškinti ratų paskirtį, atpažinti pagrindines dalis bei tiksliai apibūdinti techninės priežiūros ir remonto darbus;
  3. Paaiškinti ratų geometrijos paskirtį, atpažinti pagrindines dalis bei tiksliai apibūdinti pagrindinius reguliavimus;
  4. Paaiškinti vairo mechanizmo paskirtį ir veikimą, atpažinti pagrindines dalis bei tiksliai apibūdinti techninės priežiūros ir remonto darbus;
  5. Tiksliai pagal technologinius reikalavimus (instrukcijas) atlikti pakabos techninę priežiūrą, remontą;
  6. Tiksliai pagal technologinius reikalavimus (instrukcijas) atlikti ratų techninę priežiūrą, remontą;
  7. Tiksliai pagal technologinius reikalavimus (instrukcijas) atlikti ratų geometrijos reguliavimus;
  8. Tiksliai pagal technologinius reikalavimus (instrukcijas) atlikti vairo mechanizmo techninę priežiūrą, remontą.
Vieno dalyvio mokymo kaina: Mokykline forma – 431,60 EUR

Pameistrystės forma – 539,40 EUR