Mokymo programos pavadinimas, kodas: Modulis: Medinių pastato dalių remontas (4101134). Komunalinio ūkio paslaugų darbuotojo modulinė profesinio mokymo programa (T43101101)
Suteikiama kompetencija: Remontuoti medines pastatų dalis
Programos trukmė: 2,30 sav. / 90 val.
Programos aprašymas: Modulis skirtas besimokantiesiems, baigusiems „Medinių detalių gaminimas rankiniais medienos apdirbimo įrankiais“ modulį.
Baigę „Medinių pastato dalių remontas“ modulį besimokantieji išmanys:
1) medinių pastato dalių remonto darbų technologinius procesus;
2) įrankius ir medžiagas reikalingus remontuojant medines pastatų dalis;
3) darbuotojų saugos ir sveikatos instrukciją atliekant medinių pastatų dalių remonto darbus;
4) langų ir durų konstrukciją.
Baigę šį modulį besimokantieji gebės:
1) saugiai remontuoti medines pastatų dalis, naudojantis medienos apdirbimo įrankiais;
2) pakeisti langų blokus;
3) stiklinti langų blokus;
4) montuoti durų blokų furnitūrą;
5) montuoti durų bloką;
6) remontuoti medinius laiptus.
Vieno dalyvio mokymo kaina: Mokykline forma – 206,05 EUR

Pameistrystės forma – 257,55 EUR