Mokymo programos pavadinimas, kodas: Modulis: Karšto ir šalto vandens tiekimo vamzdynų detalių paruošimas montavimui (4101128). Komunalinio ūkio paslaugų darbuotojo modulinė profesinio mokymo programa (T43101101)
Suteikiama kompetencija: Paruošti karšto ir šalto vandens tiekimo vamzdynų detales montavimui
Programos trukmė: 4,50 sav. / 180 val.
Programos aprašymas: Baigus modulį besimokantysis išmanys:
1) karšto ir šalto vandens tiekimo vamzdynų detalių paruošimo montavimui technologinius procesus;
2) karšto ir šalto vandens tiekimui naudojamų vamzdžių savybes;
3) žymėjimo ir matavimo ir įrankius;
4) darbuotojų saugos ir sveikatos instrukciją atliekant šalto ir karšto vandens tiekimo vamzdynų detalių paruošimą montavimui;
5) karšto ir šalto vandens tiekimo vamzdynų detalių paruošimo montavimui reikalingus įrankius ir įrenginius.
Baigus modulį besimokantysis gebės:
1) saugiai dirbti įrankiais ir įrenginiais paruošiant karšto ir šalto vandens tiekimo vamzdynų detales montavimui;
2) kirsti ir pjauti vamzdžius;
3) lenkti vamzdžius;
4) gręžti vamzdžius;
5) sriegti vamzdžius.
Vieno dalyvio mokymo kaina: Mokykline forma – 412,10 EUR

Pameistrystės forma – 515,10 EUR