Mokymo programos pavadinimas, kodas: Modulis: Išorinių pastato sienų apšiltinimas (4101132). Komunalinio ūkio paslaugų darbuotojo modulinė profesinio mokymo programa (T43101101)
Suteikiama kompetencija: Apšiltinti išorines pastato sienas
Programos trukmė: 4,50 sav. / 180 val.
Programos aprašymas: Modulis skirtas besimokantiesiems, baigusiems „Mūro sienų tinkavimas“ modulį.
Baigęs „Išorinių pastato sienų apšiltintojo“ modulį besimokantysis išmanys:
1) išorinių pastato sienų apšiltinimo darbų atlikimo technologinius procesus;
2) darbuotojų saugos ir sveikatos instrukciją atliekant išorinių pastato sienų šiltinimo darbus;
3) išorinių pastato sienų šiltinimo ir apdailos medžiagas pagal paskirtį;
4) įrankius ir įrenginius reikalingus išorinių sienų apšiltinimo darbams atlikti.
Baigęs šį modulį besimokantysis gebės:
1) saugiai dirbti atliekant išorinių pastato sienų šiltinimo darbus;
2) atlikti paruošiamuosius darbus išorinių pastato sienų apšiltinimui;
3) tvirtinti termoizoliacines plokštes;
4) įrengti armuotąjį sluoksnį;
5) įrengti baigiamąjį paviršiaus apdailos sluoksnį.
Vieno dalyvio mokymo kaina: Mokykline forma – 412,10 EUR

Pameistrystės forma – 515,10 EUR