Medienos apdirbimo staklėmis, įrenginiais ir 3 ašių cnc medienos apdirbimo centrais programa

  1. Pradžia
  2. Apie centrą
  3. Paslaugos
  4. Tęstinis mokymas
  5. Medienos apdirbimo staklėmis, įrenginiais ir 3 ašių cnc medienos apdirbimo centrais programa
Mokymo programos pavadinimas, kodas: Medienos apdirbimo staklėmis, įrenginiais ir 3 ašių cnc medienos apdirbimo centrais – N32072204
Įgyjama kompetencija: 1.    Apdirbti medieną pozicinėmis (vieno technologinio veiksmo) staklėmis.

2.    Apdirbti medieną 3 ašių universaliais CNC medienos apdirbimo centrais.

3.    Klijuoti medienos gaminius, naudojant klijavimo įrenginius.

Programos trukmė: 270 val.
Programos aprašymas: Įgiję kompetencijas asmuo gebės:

1.     Apibūdinti pozicines medienos apdirbimo staklių rūšis ir jomis atliekamas operacijas.

2.     Apibūdinti pozicinių medienos apdirbimo staklių paruošimo darbui tvarką ir jų valdymo principus.

3.     Paruošti darbui pozicines medienos apdirbimo stakles ir apdirbti ruošinius pagal brėžinius.

4.     Apibūdinti CNC centro funkcijas, pjovimo įrankių, ruošinio prispaudimo įrenginių parinkimą, nustatymą, derinimą pagal apdirbamą medžiagą ir gaminio techninius reikalavimus.

5.     Išmanyti 3 ašių CNC centrų programavimo pagrindus, nustatymo, valdymo ir kontrolės principus.

6.     Atlikti medienos ruošinio apdirbimą 3 ašių universaliu medienos apdirbimo CNC centru pagal brėžinį.

7.     Apibūdinti klijavimo įrenginių, klijų rūšis ir paskirtį.

8.     Apibūdinti klijavimo įrenginių darbo režimų nustatymo, reguliavimo, valdymo ir kontrolės principus.

9.     Atlikti projekte numatytą ruošinių klijavimą naudojant reikalingus presus.

Vieno dalyvio mokymo kaina: Mokykline forma – 652,18 EUR

Pameistrystės forma – 813,43 EUR