Mokymo programos pavadinimas, kodas: MEDIENOS APDIRBIMO RANKINIAIS, RANKINIAIS ELEKTRINIAIS IR PNEUMATINIAIS ĮRANKIAIS – N32072202
Įgyjama kompetencija: 1.    Apdirbti medieną rankiniais ir rankiniais elektriniais įrankiais.

2.    Apdirbti medieną pneumatiniais įrankiais.

Programos trukmė: 90 val.
Programos aprašymas: Įgiję kompetencijas asmuo gebės:

1.     Apibūdinti rankinius ir rankinius elektrinius baldžiaus įrankius, paruošti darbui rankinius ir rankinius elektrinius baldžiaus įrankius.

2.     Atlikti medienos apdirbimo operacijas rankiniais ir rankiniais elektriniais baldžiaus įrankiais.

3.     Apibūdinti pneumatinius baldžiaus įrankius, paruošti darbui pneumatinius baldžiaus įrankius.

4.     Atlikti medienos apdirbimo operacijas pneumatiniais baldžiaus įrankiais.

Vieno dalyvio mokymo kaina: Mokykline forma – 222,18 EUR

Pameistrystės forma – 275,93 EUR