Mokymo programos pavadinimas, kodas LOGISTO MOKYMO PROGRAMA – 362041302
Suteikiama kvalifikacija: Logistas
Programos trukmė: 14 sav. / 560 val.
Programos aprašymas: Mokymo programa skirta rengti logistus (pervežimų organizatorius) – darbuotojus, žinančius prekių, krovinių pervežimo ir tiekimo techniką bei technologiją, gebančius organizuoti prekių pateikimą nuo gamintojo iki vartotojo ar iki pardavėjo. Siekiant šių tikslų būsimieji logistai (pervežimų organizatoriai) teorinių užsiėmimų metu mokomi logisto darbo organizavimo, logistikos, marketingo, apskaitos pagrindų, verslo ekonomikos pagrindų, teisės, žaliavų ir medžiagų pažinimo, informacinių technologijų, verslo etikos ir psichologijos, užsienio kalbos. Praktinis mokymas vyksta krovinių pervežimo, prekybos ir gamybos įmonėse. Praktinio mokymo trukmė – 8 savaitės. Jo metu įtvirtinami ir tobulinami krovinių pervežimo organizavimo, krovinių lydinčių dokumentų rengimo, krovinių gabenimo firmų paieškos bei analizės ir kiti gebėjimai. Programa baigiama kvalifikacijos egzaminu. Baigusiajam suteikiama logisto kvalifikacija.
Vieno dalyvio mokymo kaina: 1.230,95 EUR