Mokymo programos pavadinimas, kodas: KELININKO MODULINĖ PROFESINIO MOKYMO PROGRAMA – T32073222
Suteikiama kvalifikacija: Kelininkas
Programos trukmė: 31,6 sav. / 1260 val.
Programos aprašymas: Programa skirta kvalifikuotam kelininkui parengti, kuris gebėtų, vadovaujant aukštesnės kvalifikacijos darbuotojui ir jam prižiūrint darbų kokybę, vykdyti automobilių kelio statybos objekte bendrąsias veiklas, įrengti kelio konstrukciją, prižiūrėti ir remontuoti automobilių kelius, atlikti baigiamuosius automobilių kelio įrengimo darbus.

Asmuo, įgijęs kelininko kvalifikaciją, galės dirbti įmonėse, atliekančiose automobilių kelių tiesimo ir (arba) jų priežiūros darbus.

Vieno dalyvio mokymo kaina: Mokykline forma – 3155,78 EUR

Pameistrystės forma – 3942,58 EUR