Mokymo programos pavadinimas, kodas: Automobilių kėbulo remontininko modulinė profesinio mokymo programa – T43071604
Suteikiama kvalifikacija: Automobilių kėbulo remontininkas
Programos trukmė: 40,60 sav. / 1620 val.
Programos aprašymas: Programos paskirtis – parengti kvalifikuotą, pajėgų konkuruoti darbo rinkoje automobilių kėbulo remontininką, gebantį dirbti įvairiose automobilių priežiūros ir remonto paslaugas teikiančiose bei specializuotose automobilių kėbulų remonto, dažymo ir priežiūros įmonėse, sudaryti tinkamas mokymo ir mokymosi sąlygas, kurios užtikrintų kompetencijų, reikalingų skirtingiems automobilių kėbulo remontininko veiklos procesams: automobilių kėbulams diagnozuoti, remontuoti, dažyti, prižiūrėti, langų stiklams remontuoti, deformacijų šalinimui bei specializuotam antikoroziniam kėbulo apdorojimui, ugdymą.
Vieno dalyvio mokymo kaina: Mokykline forma – 4055,38 EUR

Pameistrystės forma – 5066,98 EUR