Mokymo programos pavadinimas, kodas APSKAITININKO MOKYMO PROGRAMA – 362041101
Suteikiama kvalifikacija: Apskaitininkas
Programos trukmė: 20 sav. / 800 val.
Programos aprašymas: Mokymo programa skirta parengti apskaitininkus, gebančius kvalifikuotai dirbti įvairių nuosavybės formų įmonėse ir organizacijose atliekant įvairias apskaitos operacijas. Siekiant šių tikslų būsimieji apskaitininkai teoriniuose užsiėmimuose mokomi teisės pagrindų, informacinių technologijų pagrindų ir jų taikymo, įmonių ekonomikos, mokesčių, finansinės ir valdymo apskaitos ir kt. Praktinis mokymas vyksta mokymo įstaigoje. Praktinio mokymo trukmė – 3 savaitės. Jo metu atliekama pasirinktos įmonės ištisinė praktinė užduotis, apimanti ataskaitinio laikotarpio apskaitos ciklą. Programa baigiama kvalifikacijos egzaminu. Baigusiajam suteikiama apskaitininko kvalifikacija. Baigus apskaitininko mokymo programą, mokymąsi galima tęsti pagal pagrindinio profesinio mokymo verslo ir administravimo srities, buhalterinės apskaitos ir apmokestinimo posričio ar aukštojo mokslo vadybos ir verslo administravimo studijų krypties programas.
Vieno dalyvio mokymo kaina: 1.397,00 EUR