KTPMC vizija

Modernus, atviras, besimokantis technologinio profilio profesinio mokymo centras, kuriame norisi mokytis ir dirbti.

KTPMC misija

Ugdyti konkurencingus specialistus, asmenybes, grindžiančius savo veiklą darnaus vystymosi, pilietiškumo, kūrybiškumo vertybėmis, užtikrinant lyderystę šalyje ir tarptautinėje profesinio rengimo erdvėje.