Automobilių kėbulo remontininkų modulinių profesinio mokymo programų profesijos mokytojų dėmesiui!

  1. Pradžia
  2. Projektai
  3. Automobilių kėbulo remontininkų modulinių profesinio mokymo programų profesijos mokytojų dėmesiui!

AUTOMOBILIŲ KĖBULO REMONTININKŲ MODULINIŲ PROFESINIO MOKYMO PROGRAMŲ PROFESIJOS MOKYTOJŲ DĖMESIUI!

 

Skelbiamas programos „Erasmus+“ projekto Nr. 2023-1-LT01-KA121-VET-000135663 atrinktų dalyvių sąrašas darbo stebėjimui Estijos Respublikoje

 

Vadovaujantis Darbuotojų dalyvavimo Erasmus+ programos mobilumo projektuose tvarkos aprašu ir Kauno technologijų mokymo centro direktoriaus sudarytos projekto dalyvių atrankos komisijos rezultatais skelbiamas atrinktų projekto dalyvių (automobilių kėbulų remontininkų modulinių profesinio mokymo programų profesijos mokytojų) sąrašas:

 

Eil. Nr. Dalyvio vardas pavardė Mobilumo vizito šalis
1.        Linas Valatkevičius Estijos  Respublika

 

Liko rezerve:

Eil. Nr. Dalyvio vardas pavardė Mobilumo vizito šalis
1.        Arūnas Revuckas Estijos Respublika

 

Projekto dalyvių atrankos komisijos pirmininkė
Kristina Karosevičienė