VIRĖJO, DAŽYTOJO-TINKUOTOJO PADĖJĖJO, MŪRININKO-BETONUOTOJO PADĖJĖJO, PLYTELIŲ KLOJĖJO PADĖJĖJO MOKINIŲ DĖMESIUI!

  1. Pradžia
  2. Projektai
  3. VIRĖJO, DAŽYTOJO-TINKUOTOJO PADĖJĖJO, MŪRININKO-BETONUOTOJO PADĖJĖJO, PLYTELIŲ KLOJĖJO PADĖJĖJO MOKINIŲ DĖMESIUI!

Skelbiama programos „Erasmus+“ projekto

Nr. 2023-1-LT01-KA121-VET-000135663 dalyvių atranka

Projekto dalyviai – virėjo, dažytojo-tinkuotojo padėjėjo, mūrininko-betonuotojo padėjėjo, plytelių klojėjo padėjėjo modulinių profesinio mokymo programų mokiniai bus atrenkami vadovaujantis Mokinių dalyvavimo Erasmus+ programos mobilumo projektuose tvarkos aprašu pagal šiuos kriterijus:

  • profesinio mokymo pasiekimų lygį;
  • grupės vadovo, švietimo pagalbos specialisto ir užsienio k. mokytojo rekomendacijas (kam taikoma) vykti į trumpalaikius ar ilgalaikius profesinio mokymo įstaigose besimokančių asmenų mobilumus mokymosi tikslais ar dalyvauti profesinio mokymo įgūdžių konkurse ar mokymosi veikloje užsienyje;
  • gebėjimą dirbti komandoje;
  • užsienio kalbos komunikacinius gebėjimus;
  • motyvaciją dalyvauti trumpalaikiame ar ilgalaikiame profesinio mokymo įstaigose besimokančių asmenų mobilume mokymosi tikslais ar profesinio mokymo įgūdžių konkurse ar mokymosi veikloje užsienyje;
  • asmenines savybes (atsakingumą, tolerantiškumą, gerą elgesį, lankstumą, darbštumą ir organizuotumą);
  • priklausymą mažiau galimybių turinčių asmenų grupei.

Preliminarūs mobilumo vizitų laikai (gali keistis):

Italijoje – 2024 m. vasario 11 d. iki 2024 m. kovo 9 d. -6 dalyviai (dažytojo-tinkuotojo padėjėjo, mūrininko-betonuotojo padėjėjo, plytelių klojėjo padėjėjo  modulinių profesinio mokymo programų mokiniai);

Vokietijoje –2024 m. kovo 4 d. iki 2024 m. kovo 30 d. – 4 dalyviai (virėjo modulinių profesinio mokymo programų mokiniai);

Vengrijoje –2024 m. vasario 11 d. iki 2024 m. kovo 9 d.- 4 dalyviai (virėjo modulinių profesinio mokymo programų mokiniai).

Mobilumo išlaidos (dalyvių kelionės, pragyvenimo (draudimo, maisto, kultūrinės programos, vietos kelionių priimančioje šalyje išlaidos ir kt. dalyvio asmeninės išlaidos)) apmokamos iš projekto dalyvių kelionei ir pragyvenimui skirtų ES lėšų.

Projekto dalyvių atranką vykdo Kauno technologijų mokymo centro (toliau – Kautech) direktoriaus sudaryta Kautech projekto dalyvių atrankos komisija.

Dalyvauti mobilumo vizituose bus atrinkta 14 dalyvių.

Mokiniai, norintys dalyvauti projekto dalyvių atrankoje, projekto dalyvių atrankos komisijai iki š. m. sausio 19 d. pateikia užpildytą prašymą dėl dalyvavimo mobilumo projekto dalyvių atrankoje, projekto dalyvio rekomendacijas ir tėvų (globėjų) sutikimą (nepilnamečiams dalyviams) profesinio mokymo socialinių paslaugų skyriaus vedėjai Giedrai Sadauskienei, 105 kab. 

Dalyvių atranka vyks 2024 m. sausio 23 d. 10 val. profesinio mokymo socialinių paslaugų skyriaus posėdžių kabinete II aukšte. Dalyvavimas būtinas. Atrinkti dalyviai bus informuoti asmeniškai.

Projektas vykdomas, gavus Europos Sąjungos paramą pagal „Erasmus+“ programą, kurią Lietuvoje administruoja Švietimo mainų paramos fondas. 

Išsamesnė informacija – 208, V. Krėvės pr. 114, Projektų vadovės kabinete.

Profesinio mokymo socialinių paslaugų skyriaus vedėja Giedra Sadauskienė