BENDROJO UGDYMO MOKYTOJŲ IR ADMINISTRACIJOS DARBUOTOJŲ DĖMESIUI!

 1. Pradžia
 2. Projektai
 3. BENDROJO UGDYMO MOKYTOJŲ IR ADMINISTRACIJOS DARBUOTOJŲ DĖMESIUI!

Skelbiama programos „Erasmus+“ Nr.  2023-1-LT01-KA122-SCH-000138839 dalyvių atranka

Projekto dalyviai – bendrojo ugdymo mokytojai ir/arba administracijos darbuotojai bus atrenkami vadovaujantis Darbuotojų dalyvavimo „Erasmus+“ programos mobilumo projektuose tvarkos aprašu pagal šiuos kriterijus:

 • pretendento tiesioginę sąsają su projekto tema;
 • karjeros siekimo kryptingumą, motyvaciją dalyvauti mobilume;
 • pasirengimą keistis ir gebėjimą skatinti pokyčius organizacijoje;
 • užsienio kalbos komunikacinius gebėjimus;
 • aktyvų dalyvavimą Kauno technologijų mokymo centro visuomeninėje veikloje;
 • gebėjimą prisiimti atsakomybę;
 • asmenines savybes (tolerantiškumą, lankstumą, atvirumą naujovėms, darbštumą ir organizuotumą;
 • pasirengimą skleisti įgytą patirtį tarp kolegų ir profesinėje veikloje.

Preliminarus mobilumo (kursų) laikas (gali keistis):

Maltoje, Valetoje – 2024m. balandžio 22-29 d. – 2 dalyviai.

 

Mobilumo išlaidos (dalyvių kelionė, draudimas, pragyvenimas) apmokamos iš projekto dalyvių kelionei ir pragyvenimui skirtų ES lėšų.

Projekto dalyvių atranką Kauno technologijų mokymo centro direktoriaus sudaryta projekto dalyvių atrankos komisija.

Dalyvauti mobilumo vizituose bus atrinkti 2 dalyviai.

Bendrojo ugdymo mokytojai ir/arba administracijos darbuotojai, norintys dalyvauti projekto dalyvių atrankoje, projekto dalyvių atrankos komisijai iki šių metų sausio 24 d. pateikia užpildytą prašymą dalyvauti mobilumo projekto dalyvių atrankoje ir atrankos dalyvio anketą anglų k. mokytojai Jurgitai Urbei, 303 kab.

Dalyvių atranka vyks 2023 m. sausio 25 d. 11:30 val. gimnazijos skyriaus vedėjos (203) kabinete. Dalyvavimas būtinas. Atrinkti dalyviai bus informuoti asmeniškai.

Projektas vykdomas, gavus Europos Sąjungos paramą pagal „Erasmus+“ programą, kurią Lietuvoje administruoja Švietimo mainų paramos fondas. 

Išsamesnė informacija – 303, V. Krėvės pr. 114, anglų k. mokytojos Jurgitos Urbės kabinete.

Anglų k. mokytoja Jurgita Urbė