Pasirašyta Kauno technologijų mokymo centro ir Kauno kolegijos bendradarbiavimo sutartis

Mūsų Centro direktorius dr. Paulius Čepas ir Kauno kolegijos direktorius dr. Andrius Brusokas pasirašė bendradarbiavimo sutartį, kuria abipusiu susitarimu įsipareigoja aktyviai bendradarbiauti plėtojant aukštojo mokslo studijų prieinamumą mūsų Centro mokiniams, mokytojams. Taip pat šia sutartimi siekiama gerosios patirties mainų įstaigų bendruomenės nariams, bei gerinti besimokančiųjų asmenų pasirengimą kvalifikuotai praktinei veiklai darbo vietoje. Šia sutartimi įsipareigojama sudaryti sąlygas kolegijos ir mūsų mokymo centro mokiniams atlikti įvairias praktikas, informuoti bendruomenės narius apie galimybės dalyvauti įstaigų veikloje, sudaryti galimybes mokytojams naudotis  kolegijos materialine baze, bibliotekos informacijos ištekliais.
“Džiaugiamės šiuo nauju bendradarbiavimu ir neabejojame, kad jis atneš daug naudos ne tik Kauno technologijų mokymo centro mokiniams ir mokytojams, bet ir visai švietimo bendruomenei. Tai puikus  pavyzdys tarp  profesinio mokymo ir aukštojo mokslo sinergijos didinant mokslo prieinamumą”, – teigia Kauno technologijų mokymo centro direktorius dr. Paulius Čepas.