Vilkijos skyriaus modulinių profesinio mokymo programų mokinių dėmesiui!

 1. Pradžia
 2. Projektai
 3. Vilkijos skyriaus modulinių profesinio mokymo programų mokinių dėmesiui!

Skelbiama programos „Erasmus+“ projekto Nr. 2022-1-LT01-KA121-VET-000064117 / Nr. 2023-1-LT01-KA121-VET-000135663 dalyvių atranka

 

Projekto dalyviai –Vilkijos skyriaus modulinių profesinio mokymo programų mokiniai bus atrenkami vadovaujantis Mokinių dalyvavimo Erasmus+ programos mobilumo projektuose tvarkos aprašu pagal šiuos kriterijus:

 • profesinio mokymo pasiekimų lygį;
 • grupės vadovo, švietimo pagalbos specialisto ir užsienio k. mokytojo rekomendacijas (kam taikoma) vykti į trumpalaikius ar ilgalaikius profesinio mokymo įstaigose besimokančių asmenų mobilumus mokymosi tikslais ar dalyvauti profesinio mokymo įgūdžių konkurse ar mokymosi veikloje užsienyje;
 • gebėjimą dirbti komandoje;
 • užsienio kalbos komunikacinius gebėjimus;
 • motyvaciją dalyvauti trumpalaikiame ar ilgalaikiame profesinio mokymo įstaigose besimokančių asmenų mobilume mokymosi tikslais ar profesinio mokymo įgūdžių konkurse ar mokymosi veikloje užsienyje;
 • asmenines savybes (atsakingumą, tolerantiškumą, gerą elgesį, lankstumą, darbštumą ir organizuotumą);
 • priklausymą mažiau galimybių turinčių asmenų grupei.

 

Preliminarūs mobilumo vizitų laikai ir šalys bus pateikti vėliau:

Atrenkami šių specialybių mokiniai

 • Žemės ūkio gamybos verslo darbuotojo modulinės profesinio mokymo programos
 • Transporto priemonių remontininko modulinės profesinio mokymo programos
 • Slaugytojo padėjėjo modulinės profesinio mokymo programos/ Individualios priežiūros darbuotojo modulinės profesinio mokymo programos

 

 

Mobilumo išlaidos (dalyvių kelionės, pragyvenimo (draudimo, maisto, kultūrinės programos, vietos kelionių priimančioje šalyje išlaidos ir kt. dalyvio asmeninės išlaidos) apmokamos iš projekto dalyvių kelionei ir pragyvenimui skirtų ES lėšų.

Projekto dalyvių atranką vykdo Kauno technologijų mokymo centro (toliau – Kautech) direktoriaus sudaryta Kautech projekto dalyvių atrankos komisija, kurią sudaro administracijos atstovas, profesijos ir užsienio kalbos mokytojai, grupių vadovai ir švietimo pagalbos specialistas.

Dalyvauti mobilumo vizituose bus atrinkta 6 dalyviai.

Mokiniai, norintys dalyvauti projekto dalyvių atrankoje, projekto dalyvių atrankos komisijai iki

š. m. lapkričio 17 d. pateikia užpildytą prašymą dėl dalyvavimo mobilumo projekto dalyvių atrankoje, projekto dalyvio rekomendacijas ir tėvų (globėjų) sutikimą (nepilnamečiams dalyviams) praktinio mokymo vadovei Gitanai Šarkuvienei į 328 kabinetą).

Dalyvių atranka vyks 2023 m. lapkričio 21d. 13 val. profesinio mokymo Vilkijos skyriaus mokytojų kambaryje. Dalyvavimas būtinas. Atrinkti dalyviai bus informuoti asmeniškai.

Projektas vykdomas, gavus Europos Sąjungos paramą pagal „Erasmus+“ programą, kurią Lietuvoje administruoja Švietimo mainų paramos fondas.

Išsamesnė informacija – Projektų vadybininkės  kabinete Nr.126 (III-V).

 

Profesinio mokymo Vilkijos skyriaus vedėja
Dalytė Rudzevičienė