Skelbiama programos „Erasmus+“ projektų Nr. 2022-1-LT01-KA121-VET-000064117 / Nr. 2023-1-LT01-KA121-VET-000135663 dalyvių atranka (papildyta 2023-09-29)

 1. Pradžia
 2. Skelbimai
 3. Skelbiama programos „Erasmus+“ projektų Nr. 2022-1-LT01-KA121-VET-000064117 / Nr. 2023-1-LT01-KA121-VET-000135663 dalyvių atranka (papildyta 2023-09-29)

EKSPEDITORIAUS, SANDĖLIAVIMO DARBŲ ORGANIZATORIAUS MODULINIŲ PROFESINIO MOKYMO PROGRAMŲ MOKINIŲ DĖMESIUI!

Projekto dalyviai – ekspeditoriaus, sandėliavimo darbų organizatoriaus modulinių profesinio mokymo programų mokiniai bus atrenkami vadovaujantis Mokinių dalyvavimo Erasmus+ programos mobilumo projektuose tvarkos aprašu pagal šiuos kriterijus:

 • profesinio mokymo pasiekimų lygį;
 • grupės vadovo, švietimo pagalbos specialisto ir užsienio k. mokytojo rekomendacijas (kam taikoma) vykti į trumpalaikius ar ilgalaikius profesinio mokymo įstaigose besimokančių asmenų mobilumus mokymosi tikslais ar dalyvauti profesinio mokymo įgūdžių konkurse ar mokymosi veikloje užsienyje;
 • gebėjimą dirbti komandoje;
 • užsienio kalbos komunikacinius gebėjimus;
 • motyvaciją dalyvauti trumpalaikiame ar ilgalaikiame profesinio mokymo įstaigose besimokančių asmenų mobilume mokymosi tikslais ar profesinio mokymo įgūdžių konkurse ar mokymosi veikloje užsienyje;
 • asmenines savybes (atsakingumą, tolerantiškumą, gerą elgesį, lankstumą, darbštumą ir organizuotumą);
 • priklausymą mažiau galimybių turinčių asmenų grupei.

 

Preliminarūs mobilumo vizitų laikai (gali keistis):

 • Kroatijoje, Zagrebe, Škola za cestovni promet – 2023 m. lapkričio 19 d. – 2023 m. gruodžio 16 d.  – 2 dalyviai;
 • Latvijoje, Rygoje, Rigas Tehniska koledza – 2023 m. lapkričio 5 d. – 2023 m. gruodžio  2 d.  – 2 dalyviai;
 • Estijoje, Rakverėje, Rakvere ametikool – 2023 m. lapkričio 12 d. – 2023 m. gruodžio 9 d. – 2 dalyviai.

Mobilumo išlaidos (dalyvių kelionės, pragyvenimo (draudimo, maisto, kultūrinės programos, vietos kelionių priimančioje šalyje išlaidos ir kt. dalyvio asmeninės išlaidos)) apmokamos iš projekto dalyvių kelionei ir pragyvenimui skirtų ES lėšų.

Projekto dalyvių atranką vykdo Kauno technologijų mokymo centro (toliau – Kautech) direktoriaus sudaryta Kautech projekto dalyvių atrankos komisija, kurią sudaro administracijos atstovas, profesijos ir užsienio kalbos mokytojai, grupių vadovai ir švietimo pagalbos specialistas.

Dalyvauti mobilumo vizituose bus atrinkta 6 dalyviai.

Mokiniai, norintys dalyvauti projekto dalyvių atrankoje, projekto dalyvių atrankos komisijai iki š. m. rugsėjo 29 d. pateikia užpildytą prašymą dėl dalyvavimo mobilumo projekto dalyvių atrankoje, projekto dalyvio rekomendacijas ir tėvų (globėjų) sutikimą (nepilnamečiams dalyviams) , skyriaus vedėjui A. Mainoniui13 kab. (Verslo ir paslaugų skyrius).

Dalyvių atranka vyks 2023 m. spalio 3 d. 13 val. profesinio mokymo verslo ir paslaugų skyriaus posėdžių 25 kabinete. Dalyvavimas būtinas. Atrinkti dalyviai bus informuoti asmeniškai.

Projektas vykdomas, gavus Europos Sąjungos paramą pagal „Erasmus+“ programą, kurią Lietuvoje administruoja Švietimo mainų paramos fondas.

Išsamesnė informacija – 208, V. Krėvės pr. 114, Projektų vadovės kabinete.

 

Profesinio mokymo verslo ir paslaugų skyriaus vedėjas
Arūnas Mainonis


INFORMACINIŲ IR RYŠIŲ TECHNOLOGIJŲ APTARNAVIMO TECHNIKO, KOMPIUTERINĖS ĮRANGOS DERINTOJO IR AUTOMATINIŲ SISTEMŲ MECHATRONIKŲ MODULINIŲ PROFESINIO MOKYMO PROGRAMŲ MOKINIŲ DĖMESIUI!

Projekto dalyviai – informacinių ir ryšių technologijų aptarnavimo techniko, kompiuterinės įrangos derintojo ir automatinių sistemų mechatronikų modulinių profesinio mokymo programų mokiniai bus atrenkami vadovaujantis Mokinių dalyvavimo Erasmus+ programos mobilumo projektuose tvarkos aprašu pagal šiuos kriterijus:

 • profesinio mokymo pasiekimų lygį;
 • grupės vadovo, švietimo pagalbos specialisto ir užsienio k. mokytojo rekomendacijas (kam taikoma) vykti į trumpalaikius ar ilgalaikius profesinio mokymo įstaigose besimokančių asmenų mobilumus mokymosi tikslais ar dalyvauti profesinio mokymo įgūdžių konkurse ar mokymosi veikloje užsienyje;
 • gebėjimą dirbti komandoje;
 • užsienio kalbos komunikacinius gebėjimus;
 • motyvaciją dalyvauti trumpalaikiame ar ilgalaikiame profesinio mokymo įstaigose besimokančių asmenų mobilume mokymosi tikslais ar profesinio mokymo įgūdžių konkurse ar mokymosi veikloje užsienyje;
 • asmenines savybes (atsakingumą, tolerantiškumą, gerą elgesį, lankstumą, darbštumą ir organizuotumą);
 • priklausymą mažiau galimybių turinčių asmenų grupei.

 

Preliminarūs mobilumo vizitų laikai (gali keistis):

KD ir IRT grupėms:

 • Sakartvelas, Shota Meskhia State Teaching University of Zugdid – 2024 m. sausio 15 d. – 2024 m. vasario 11 d. – 2 dalyviai;
 • Vokietija, Berlinas, Oberstufenzentrum Informations- und Medizintechnik – 2023 m. lapkričio 6 d. – 2024 m. gruodžio 2 d. – 2 dalyviai;

ASM grupėms:

 • Slovenija, Novo mesto, Šolski center – 2023 m. lapkričio 19 d. – 2024 m. gruodžio 16 d. – 2 dalyviai;

Mobilumo išlaidos (dalyvių kelionės, pragyvenimo (draudimo, maisto, kultūrinės programos, vietos kelionių priimančioje šalyje išlaidos ir kt. dalyvio asmeninės išlaidos)) apmokamos iš projekto dalyvių kelionei ir pragyvenimui skirtų ES lėšų.

Projekto dalyvių atranką vykdo Kauno technologijų mokymo centro (toliau – Kautech) direktoriaus sudaryta Kautech projekto dalyvių atrankos komisija, kurią sudaro administracijos atstovas, profesijos ir užsienio kalbos mokytojai, grupių vadovai ir švietimo pagalbos specialistas.

Dalyvauti mobilumo vizituose bus atrinkta 6 dalyviai.

Mokiniai, norintys dalyvauti projekto dalyvių atrankoje, projekto dalyvių atrankos komisijai iki š. m. spalio 2 d. pateikia užpildytą prašymą dėl dalyvavimo mobilumo projekto dalyvių atrankoje, projekto dalyvio rekomendacijas ir tėvų (globėjų) sutikimą (nepilnamečiams dalyviams) metodininkei Arūnas Mainons, 102 kab. (Verslo ir paslaugų skyrius).

Dalyvių atranka vyks 2023 m. spalio 3 d. 14 val. profesinio mokymo verslo ir paslaugų skyriaus posėdžių 25 kabinete. Dalyvavimas būtinas. Atrinkti dalyviai bus informuoti asmeniškai.

Projektas vykdomas, gavus Europos Sąjungos paramą pagal „Erasmus+“ programą, kurią Lietuvoje administruoja Švietimo mainų paramos fondas.

Išsamesnė informacija – 208, V. Krėvės pr. 114, Projektų vadovės kabinete.

 

Profesinio mokymo verslo ir paslaugų skyriaus vedėjas
Arūnas Mainonis


ORLAIVIŲ MECHANIKO MODULINIŲ PROFESINIO MOKYMO PROGRAMŲ MOKINIŲ DĖMESIUI!

Projekto dalyviai – orlaivių mechaniko modulinių profesinio mokymo programų mokiniai bus atrenkami vadovaujantis Mokinių dalyvavimo Erasmus+ programos mobilumo projektuose tvarkos aprašu pagal šiuos kriterijus:

 • profesinio mokymo pasiekimų lygį;
 • grupės vadovo, švietimo pagalbos specialisto ir užsienio k. mokytojo rekomendacijas (kam taikoma) vykti į trumpalaikius ar ilgalaikius profesinio mokymo įstaigose besimokančių asmenų mobilumus mokymosi tikslais ar dalyvauti profesinio mokymo įgūdžių konkurse ar mokymosi veikloje užsienyje;
 • gebėjimą dirbti komandoje;
 • užsienio kalbos komunikacinius gebėjimus;
 • motyvaciją dalyvauti trumpalaikiame ar ilgalaikiame profesinio mokymo įstaigose besimokančių asmenų mobilume mokymosi tikslais ar profesinio mokymo įgūdžių konkurse ar mokymosi veikloje užsienyje;
 • asmenines savybes (atsakingumą, tolerantiškumą, gerą elgesį, lankstumą, darbštumą ir organizuotumą);
 • priklausymą mažiau galimybių turinčių asmenų grupei.

 

Preliminarūs mobilumo vizitų laikai (gali keistis):

Prancūzijoje, LYCEE POLYVALENT SAINT EXUPERY– 2023-11-05 – 2023-12-02 3 dalyviai;

Mobilumo išlaidos (dalyvių kelionės, pragyvenimo (draudimo, maisto, kultūrinės programos, vietos kelionių priimančioje šalyje išlaidos ir kt. dalyvio asmeninės išlaidos)) apmokamos iš projekto dalyvių kelionei ir pragyvenimui skirtų ES lėšų.

Projekto dalyvių atranką vykdo Kauno technologijų mokymo centro (toliau – Kautech) direktoriaus sudaryta Kautech projekto dalyvių atrankos komisija, kurią sudaro administracijos atstovas, profesijos ir užsienio kalbos mokytojai, grupių vadovai ir švietimo pagalbos specialistas.

Dalyvauti mobilumo vizituose bus atrinkta 3 dalyviai.

Mokiniai, norintys dalyvauti projekto dalyvių atrankoje, projekto dalyvių atrankos komisijai iki š. m. spalio 19 d. pateikia užpildytą prašymą dėl dalyvavimo mobilumo projekto dalyvių atrankoje, projekto dalyvio rekomendacijas ir tėvų (globėjų) sutikimą (nepilnamečiams dalyviams) anglų kalbos mokytojai metodininkei Kristinai Karosevičienei, 110 kab. (Transporto skyrius).

Dalyvių atranka vyks 2023 m. spalio 20 d. 14 val. profesinio mokymo mechanikos skyriaus vedėjos 201 kabinete. Dalyvavimas būtinas. Atrinkti dalyviai bus informuoti asmeniškai.

Projektas vykdomas, gavus Europos Sąjungos paramą pagal „Erasmus+“ programą, kurią Lietuvoje administruoja Švietimo mainų paramos fondas.

Išsamesnė informacija – 208, V. Krėvės pr. 114, Projektų vadovės kabinete.

 

Anglų kalbos mokytoja metodininkė
Kristina Karosevičienė