Žinios apie ekologiją – tvarumui, mokymuisi ir bendradarbiavimui

  1. Pradžia
  2. Projektai
  3. Žinios apie ekologiją – tvarumui, mokymuisi ir bendradarbiavimui

 

 

2023 m. liepos 30 – rugpjūčio 6 d. dvi Kauno technologijų mokymo centro darbuotojos dalyvavo kvalifikacijos tobulinimo kursuose „ECOpassport for GREEN schools and educators – create the ECOroots for learning,  sustainability and collaboration“ pagal įstaigoje vykdomą Erasmus+ programos projektą.

Mokymai buvo skirti semtis žinių apie švietimo programas ir efektyvius ugdymo metodus didžiulėje gamtos ir gamtos išteklių apsaugos srityje, kaip pagrindiniame darnaus vystymosi ramstyje, apie ilgalaikio teisingo suvokimo ir požiūrio į darnų vystymąsi, įskaitant saugomų teritorijų svarbos pripažinimą ugdymą, gamtos ir aplinkos apsaugą bei tvarų vystymąsi.

Mokymų metu dalyviai aptarė pagrindines tvarumo ir darnaus vystymosi švietimo sąvokas, pasidalino žiniomis apie ekologinį ugdymą jų mokyklose, kartu ieškojo sprendimų kaip švietimo įstaigos galėtų tapti ekologiškesnės, mokėsi įtraukti mokinius į savo aplinką ir rūpintis, skatinti mokytojus planuoti konkrečias veiklas, orientuotas į tvarumo ir klimato kaitos ugdymą.

Kautech dalyvės ne tik pasisėmė ypač naudingų žinių, kuriomis pasidalins su kolegomis, veiksmingai taikys ugdymo procese siekiant integruoti mokymą apie ekologiją ir tvarumą, bet ir tobulino anglų kalbos žinias, plėtė tarptautinius ryšius, kurie ateityje bus puiki galimybė rengiant naujus Erasmus+ projektus.

Projektas finansuojamas remiant Europos Komisijai. Šis kūrinys atspindi tik autoriaus požiūrį, todėl Komisija negali būti laikoma atsakinga už bet kokį jame pateikiamos informacijos naudojimą.