Šiais metais šalyje buvo stiprinamas profesinis mokymas – planuojamos reikšmingos investicijos į kokybę ir darbo rinkos poreikius atliepiančias inovacijas. Numatytas profesinio mokymo programų atnaujinimas bei papildomos lėšos geresnei praktinio mokymo infrastruktūrai, atitinkančiai žaliosios ir skaitmeninės transformacijos pokyčius. Skatinamas didesnis profesinio mokymo prieinamumas ir verslo įsitraukimas į specialistų paruošimą, plėtojama pameistrystės mokymo forma.

Kviečiame išsamiai susipažinti su mūsų centro veikla po profesinio mokymo įstaigų tinklo pertvarkos, didinant profesinio mokymo patrauklumą ir aiškią Kautech kryptį –  ruošti profesionalus „Pramonė 4.0“ darbo rinkai – inžinerijos, statybos ir inovatyvaus žemės ūkio srityse.⚙️🧱🚜