AUTOMOBILIŲ ELEKTROS ĮRENGIMŲ REMONTININKO, AUTOMOBILIŲ MECHANIKO IR TRANSPORTO PRIEMONIŲ REMONTININKO PROFESIJOS MOKYTOJŲ DĖMESIUI!

Skelbiama programos „Erasmus+“ Nr. 2022-1-LT01-KA121-VET-000064117 dalyvių atranka

Projekto dalyviai – automobilių elektros įrengimų remontininko, automobilių mechaniko ir transporto priemonių remontininko modulinių profesinių mokymo programų profesijos mokytojai bus atrenkami vadovaujantis Darbuotojų dalyvavimo „Erasmus+“ programos mobilumo projektuose tvarkos aprašu pagal šiuos kriterijus:

  • pretendento tiesioginę sąsają su projekto tema;
  • karjeros siekimo kryptingumą, motyvaciją dalyvauti mobilume;
  • pasirengimą keistis ir gebėjimą skatinti pokyčius organizacijoje;
  • užsienio kalbos komunikacinius gebėjimus;
  • aktyvų dalyvavimą Kautech visuomeninėje veikloje;
  • gebėjimą prisiimti atsakomybę;
  • asmenines savybes (tolerantiškumą, lankstumą, atvirumą naujovėms, darbštumą ir organizuotumą;
  • pasirengimą skleisti įgytą patirtį tarp kolegų ir profesinėje veikloje.

Preliminarus mobilumo vizito laikas (gali keistis):

Ponte Delgado, Portugalijoje, nuo 2023-07-30 iki 2023-08-05 – 2 dalyviai.

Mobilumo išlaidos (dalyvių kelionė, draudimas, pragyvenimas) apmokamos iš projekto dalyvių kelionei ir pragyvenimui skirtų ES lėšų.

Projekto dalyvių atranką vykdo Kauno technologijų mokymo centro (toliau – Kautech) direktoriaus sudaryta Kautech projekto dalyvių atrankos komisija.

Dalyvauti mobilumo vizituose bus atrinkti 2 dalyviai.

Profesijos mokytojai, norintys dalyvauti projekto dalyvių atrankoje, projekto dalyvių atrankos komisijai iki šių metų gegužės  12 d. pateikia užpildytą prašymą dalyvauti mobilumo projekto dalyvių atrankoje ir atrankos dalyvio anketą projektų vadovei Aidai Ilonai Gružinskienei, 208 kab.

Dalyvių atranka vyks 2023 m. gegužės  d. 15 val. projektų vadovės (208) kabinete. Dalyvavimas būtinas. Atrinkti dalyviai bus informuoti asmeniškai.

Projektas vykdomas, gavus Europos Sąjungos paramą pagal „Erasmus+“ programą, kurią Lietuvoje administruoja Švietimo mainų paramos fondas.

Išsamesnė informacija – V. Krėvės pr. 114, 208, projektų vadovės kabinete.

 

Profesinio mokymo transporto skyriaus vedėja                                                             Asta Gutautaitė