Dėstymo vizitas Alanijos universitete

  1. Pradžia
  2. Projektai
  3. Dėstymo vizitas Alanijos universitete

Balandžio pirmą savaitę įvyko mokyklos mokytojų Dovilės ir Vildos vizitas Alanijos universitete, Turkijoje. Mūsų Centras pradeda bendradarbiauti su  kitomis tarptautinėmis aukštojo mokslo įstaigomis ir šis vizitas buvo vienas iš pirmųjų.

Mokytojos turėjo įdomią darbinę ir kultūrinę programą. Vizito metu mokytojos apžiūrėjo mokomąsias auditorijas, aplankė skirtingų fakultetų erdves, vaikščiojo ir stebėjo eksperimentinius-bandomuosius tyrimų laukus Visą stažuotės laikotarpį biosistemų inžinerijos fakulteto dekanas prof. dr. Atilgan Atilgan rūpinosi kokybišku mobilumo vizito programos įgyvendinimu. Diskusija ir pokalbis inžinerijos dekano prof. dr. Mehmet Gumus kabinete praėjo aptariant aukštojo ir profesinio mokslo reformų aktualijas Lietuvoje ir Turkijoje.

Didieji Turkijos universitetai savo pavaldume turi specializuotas profesines mokyklas, kurių abiturientai, pabaigę studijas gali jas tęsti panašios krypties universiteto fakultetuose. Pats Alanijos universitetas buvo Akdenizo Universiteto padaliniu, juos skiria 130 km, bet dėl didelio studentų srauto, Akdenizo Universitete, prieš 10 m. Alanijos padalinys tapo savarankiška aukštojo mokslo įstaiga.

Vedant paskaitas studentams susidūrėme su prastomis studentų anglų kalbos žiniomis, tačiau jų žingeidumas, noras susikalbėti ir išsiaiškinti dėstomą medžiagą nustebino, tad paskaitos neprailgo tiek mokytojoms, tiek studentams. Visas sutiktas akademinis personalas puikiai bendrauja angliškai. Malonus buvo ir susitikimas su tarptautinio skyriaus vadove, kur buvo aptartos tolimesnio bendradarbiavimo galimybės.

Džiugu, kad Erasmus+ programos galimybės leidžia pažinti kitų šalių kultūras, švietimo sistemą ir suteikia galimybes bendrauti ir bendradarbiauti skirtingoms institucijoms ir bendruomenėms.

 

Profesijos mokytojos Vilda ir Dovilė

Projektas finansuojamas remiant Europos Komisijai. Šis kūrinys atspindi tik autoriaus požiūrį, todėl Komisija negali būti laikoma atsakinga už bet kokį jame pateikiamos informacijos naudojimą.