Automatinių sistemų mechatronikų modulinių profesinio mokymo programų profesijos mokytojų dėmesiui!

  1. Pradžia
  2. Projektai
  3. Automatinių sistemų mechatronikų modulinių profesinio mokymo programų profesijos mokytojų dėmesiui!

 

Skelbiamas programos „Erasmus+“ projekto

Nr. 2022-1-LT01-KA121-VET-000064117 atrinktų dalyvių sąrašas

dėstymo vizitui Latvijos Respublikoje

 

Vadovaujantis Darbuotojų dalyvavimo Erasmus+ programos mobilumo projektuose tvarkos aprašu ir Kauno technologijų mokymo centro direktoriaus sudarytos projekto dalyvių atrankos komisijos rezultatais, skelbiamas atrinktų projekto dalyvių (automatinių sistemų  mechatronikų modulinių profesinio mokymo programų profesijos mokytojų) sąrašas:

 

 

Eil. Nr. Dalyvio vardas pavardė Mobilumo vizito šalis
1.        Laimonas Kairiūkštis Latvijos Respublika

 

 

 

Projekto dalyvių atrankos komisijos pirmininkas                                                        Arūnas Mainonis