Automatinių sistemų mechatronikų modulinių profesinio mokymo programų mokytojų dėmesiui!

 1. Pradžia
 2. Projektai
 3. Automatinių sistemų mechatronikų modulinių profesinio mokymo programų mokytojų dėmesiui!

Skelbiama programos „Erasmus+“ Nr. 2022-1-LT01-KA121-VET-000064117 dalyvių atranka

 

 

Projekto dalyviai – automatinių sistemų mechatroniko modulinės profesinio mokymo programos profesijos  mokytojai bus atrenkami vadovaujantis Darbuotojų dalyvavimo „Erasmus+“ programos mobilumo projektuose tvarkos aprašu pagal šiuos kriterijus:

 • pretendento tiesioginę sąsają su projekto tema;
 • karjeros siekimo kryptingumą, motyvaciją dalyvauti mobilume;
 • pasirengimą keistis ir gebėjimą skatinti pokyčius organizacijoje;
 • užsienio kalbos komunikacinius gebėjimus;
 • aktyvų dalyvavimą Kautech visuomeninėje veikloje;
 • gebėjimą prisiimti atsakomybę;
 • asmenines savybes (tolerantiškumą, lankstumą, atvirumą naujovėms, darbštumą ir organizuotumą;
 • pasirengimą skleisti įgytą patirtį tarp kolegų ir profesinėje veikloje.

Preliminarus mobilumo vizito laikas (gali keistis):

Latvijoje, Ventspilyje, Ventspils Tehnikums – 2023 m. gegužės 10- 13 d. –  1 dalyvis;

 

Mobilumo išlaidos (dalyvių kelionė, draudimas, pragyvenimas) apmokamos iš projekto dalyvių kelionei ir pragyvenimui skirtų ES lėšų.

Projekto dalyvių atranką vykdo Kauno technologijų mokymo centro (toliau – Kautech) direktoriaus sudaryta Kautech projekto dalyvių atrankos komisija.

Dalyvauti mobilumo vizituose bus atrinkta 1 dalyvis.

Profesijos mokytojai, norintys dalyvauti projekto dalyvių atrankoje, projekto dalyvių atrankos komisijai iki šių metų balandžio 18  d. pateikia užpildytą prašymą dalyvauti mobilumo projekto dalyvių atrankoje ir atrankos dalyvio anketą profesinio mokymo verslo ir paslaugų  skyriaus vedėjui Arūnui Mainoniui, 13 kab.

Dalyvių atranka vyks 2023 m. balandžio 19 d. 14 val. Profesinio mokymo verslo ir paslaugų skyriaus posėdžių (25) kabinete. Dalyvavimas būtinas. Atrinkti dalyviai bus informuoti asmeniškai.

Projektas vykdomas, gavus Europos Sąjungos paramą pagal „Erasmus+“ programą, kurią Lietuvoje administruoja Švietimo mainų paramos fondas.

Išsamesnė informacija – 208, V. Krėvės pr. 114, Projektų vadovės kabinete.

 

Profesinio mokymo verslo ir paslaugų skyriaus vedėjas                                             Arūnas Mainonis