Automobilių kėbulo remontininkų modulinių profesinio mokymo programų mokinių dėmesiui!

  1. Pradžia
  2. Projektai
  3. Automobilių kėbulo remontininkų modulinių profesinio mokymo programų mokinių dėmesiui!

Skelbiamas programos „Erasmus+“ projekto

Nr. 2022-1-LT01-KA121-VET-000064117 atrinktų dalyvių sąrašas

praktikai SUOMIJOJE

 

 

Vadovaujantis Mokinių dalyvavimo Erasmus+ programos mobilumo projektuose tvarkos aprašu ir Kauno technologijų mokymo centro direktoriaus sudarytos projekto dalyvių atrankos komisijos rezultatais skelbiamas atrinktų projekto dalyvių (automobilių kėbulo remontininko modulinių profesinio mokymo programų mokinių) sąrašas:

 

 

Eil. Nr. Dalyvio vardas, pavardė Mobilumo vizito šalis
1.        Tomas Šalčius Suomija
2.        Valentinas Sinkevičius Suomija

 

Liko rezerve:

 

Eil. Nr. Dalyvio vardas, pavardė Mobilumo vizito šalis
1.        Emilis Stankevičius Suomija
2.        Aivaras Stučinskas Suomija

 

 

 

Projekto dalyvių atrankos komisijos pirmininkas                                                         Justinas Eglynas