Nauji partneriai – naujos patirtys – naujos galimybės

  1. Pradžia
  2. Projektai
  3. Nauji partneriai – naujos patirtys – naujos galimybės

Vienas iš Kauno technologijų mokymo centro prioritetų yra tarptautiškumo didinimas, stipraus tarptautinių partnerių tinklo formavimas. Erasmus+ mobilumo vizitai suteikia galimybę naujai pažiūrėti į mokymą(si), patirčių perkėlimą, o mokiniams – saviraiškos ir kūrybiškumo ugdymą, konkurencingumo Europos rinkoje didinimą.

2023-03-06–2023-03-08 vykęs mobilumo vizitas į Suomijos Juvἃskylἃ Edducation Consortium Gradia profesinio ugdymo centrą turėjo šiuos tikslus: baldžių specialybės mokinių profesinio mokymo praktikos atlikimą ir  mokyklos ugdomųjų ir praktinių veiklų  stebėjimą.

Suomijos partneriai pasiūlė šią mainų ir veiklų stebėjimo programą ir mes mielai sutikome. Mokiniai Deividas, Mantas, Mantvydas ir Nedas, susipažinę su savo būsimomis keturių savaičių praktinio profesinio mokymo užduotimis, visiškai nebuvo šokiruoti. ,,Mes tai jau mokame, tikrai viską padarysime“. Nauja patirtis jiems buvo tai, kad braižymo programa,  kuria naudodamasis pasidarai brėžinius kompiuteriniame dirbtuvių centre, sujungtas su staklių kompiuteriais. Taip pat įdomu bus mokytis darbo su  penkių ašių CNC staklėmis (kurių pas mūsų dirbtuvėse nėra)

  Juvἃskylἃ Education Consortium Gradia apima Juvἃskylos universitetą, 3 profesines mokymo įstaigas, 3 bendrojo lavinimo mokyklas bei ,,Gradia Internas Service“, ,,Gradia Properties“, todėl į vizitą vykusioms mokytojoms Dovilei ir Gentrūdai aiškiai atsivėrė puikaus tolesnio bendradarbiavimo perspektyvos. Vizito metu veiklos buvo stebimos daugiausia medienos apdirbimo skyriuje, bet šioje profesinio mokymo įstaigoje teikiamos programos nuo maitinimo, menų iki energetikos, žemės ūkio, statybos ir kt. leidžia mąstyti apie sėkmingas partnerystes ir kitose srityse, kuriuos daug kuo sutampa su Kauno technologijų mokymo centro teikiamomis programomis iki ECVET sistemos dalijimuisi ir plėtrai (įsidarbinimo galimybės visame pasaulyje) taikymo galimybių.

Verta paminėti, kad Gradia labai daug dėmesio skiria verslumo ugdymui, kas taip pat aktualu ir Kauno technologijų mokymo centre, kur mes verslumo mokome pagal Lietuvos Junior Achievement (JA) programą ir praktines Jaunosios mokomosios bendrovės Pinokis veiklas.

Gradia verslumo modeliai išskirtinai buvo apdovanoti ES VET Exellence Award 2019. Ir buvo labai smagu rasti bendrų interesų, kadangi mūsų verslumo modelis irgi turi apdovanojimą (TESS Awards 2020).

Gradia studentai turi galimybę įgyti verslumo įgūdžius kaip integruotą studijų dalį ir dalyvaudami ED Futura organizuojamuose mokymuose ir renginiuose (ED Futura – bendra švietimo įstaigų, Gradia taikomųjų mokslų universiteto ir Juvἃskylos universiteto įmonė). O taip pat, kaip ir mes, pagal JA programą, kuriant mini įmonę. Diskusija buvo labai naudinga, nes tiek mūsų mokymo įstaigos, tiek Gradia verslumo ugdymo tikslai tokie pat. O formų įvairovė – tai naujos galimybės. Kaip mums neįprastą veiklą verta paminėti ,,Startup Factory“ inkubatorių. Tai Juvἃskylos miesto sukurtos verslumo ekosistemos dalis. Aišku, ši veikla sunkiai įgyvendinama tik mokyklos lygmenyje, bet… geros idėjos irgi turi savybę kartais ,,prigyti“.

Veiklų stebėjimas, diskusijos, patirčių įvertinimas, kontaktų užmezgimas – tai tikrai, vertingas laimikis“, gautas vizito metu, nekalbant apie kultūrines, kalbines patirtis.

Verslumo ir iniciatyvumo profesijos mokytoja  Gentrūda Česnovienė.