VISŲ PIRMINIO PROFESINIO MOKYMO PROGRAMŲ MOKINIŲ DĖMESIUI!

  1. Pradžia
  2. Projektai
  3. VISŲ PIRMINIO PROFESINIO MOKYMO PROGRAMŲ MOKINIŲ DĖMESIUI!

Skelbiama programos „Erasmus+“ KA229 pagrindinio veiksmo bendrojo ugdymo sektoriaus mokyklų mainų partnerysčių projekto „Europos CNC tinklas – Traukinys Europai – Skaitmeninė Revoliucija 4.0“.

Dalyvių atranka

Projekto dalyviai – pirmo ir antro kurso (11-12 klasių) visų modulinių profesinio mokymo programos mokiniai bus atrenkami vadovaujantis Mokinių dalyvavimo „Erasmus+“ programos mobilumo projektuose tvarkos aprašu pagal šiuos kriterijus:

  • profesinio mokymo pasiekimų lygį;
  • profesijos mokytojo, grupės vadovo, socialinio pedagogo ir anglų k. mokytojo rekomendacijas vykti į profesinio mokymo praktiką užsienyje;
  • gebėjimą dirbti komandoje;
  • užsienio kalbos komunikacinius gebėjimus;
  • motyvaciją dalyvauti profesinio mokymo praktikoje užsienyje;
  • asmenines savybes (atsakingumą, tolerantiškumą, gerą elgesį, lankstumą, darbštumą ir organizuotumą);

Mobilumo vizito vieta ir laikas:

Berufsbildene Schule Technik-Geverbe-Hausawirtschaft-Socialwesen Bad Kreuznach, Vokietija, 2023 m. gegužės 2-7 d.

Mobilumo išlaidos (dalyvių kelionės, pragyvenimo (draudimo, maisto, kultūrinės programos, vietos kelionių priimančioje šalyje išlaidos ir kt. dalyvio asmeninės išlaidos) apmokamos iš projekto dalyvių kelionei ir pragyvenimui skirtų ES lėšų.

Projekto dalyvių atranką vykdo Kauno TPMC direktoriaus sudaryta Kauno TPMC projekto dalyvių atrankos komisija, kurią sudaro administracijos atstovas, profesijos ir užsienio kalbos mokytojai, grupių vadovai ir socialinė pedagogė.

Dalyvauti mobilumo vizite bus atrinkti 7 dalyviai.

Mokiniai, norintys dalyvauti projekto dalyvių atrankoje, projekto dalyvių atrankos komisijai iki š.m. kovo 25 d. pateikia užpildytą prašymą dėl dalyvavimo mobilumo projekto dalyvių atrankoje, projekto dalyvio rekomendacijas ir tėvų (globėjų) sutikimą (nepilnamečiams dalyviams) gimnazijos skyriaus vedėjai Ritai Jakštienei , 203 kab.

Dalyvių atranka vyks 2023 m. kovo 29 d. 14.30 val. Gimnazijos skyriaus vedėjos (203) kabinete. Dalyvavimas būtinas. Atrinkti dalyviai bus informuoti asmeniškai.

Projektas vykdomas, gavus Europos Sąjungos paramą pagal „Erasmus+“ programą, kurią Lietuvoje administruoja Švietimo mainų paramos fondas. 

 

Išsamesnė informacija – 203, V. Krėvės pr. 114, Gimnazijos skyriaus vedėjos kabinete