Kelininkų modulinių profesinio mokymo programų mokytojų dėmesiui!

 1. Pradžia
 2. Projektai
 3. Kelininkų modulinių profesinio mokymo programų mokytojų dėmesiui!

Skelbiama programos „Erasmus+“ Nr. 2022-1-LT01-KA121-VET-000064117 dalyvių atranka

 

Projekto dalyviai – kelininko modulinės profesinio mokymo programos profesijos mokytojai bus atrenkami vadovaujantis Darbuotojų dalyvavimo „Erasmus+“ programos mobilumo projektuose tvarkos aprašu pagal šiuos kriterijus:

 • pretendento tiesioginę sąsają su projekto tema;
 • karjeros siekimo kryptingumą, motyvaciją dalyvauti mobilume;
 • pasirengimą keistis ir gebėjimą skatinti pokyčius organizacijoje;
 • užsienio kalbos komunikacinius gebėjimus;
 • aktyvų dalyvavimą Kautech visuomeninėje veikloje;
 • gebėjimą prisiimti atsakomybę;
 • asmenines savybes (tolerantiškumą, lankstumą, atvirumą naujovėms, darbštumą ir organizuotumą;
 • pasirengimą skleisti įgytą patirtį tarp kolegų ir profesinėje veikloje.

Preliminarus mobilumo vizito laikas (gali keistis):

Prancūzijoje, Lycée des Métiers de la Montagne  – 2023 m. balandžio 24-28 d. – 2 dalyviai;

Mobilumo išlaidos (dalyvių kelionė, draudimas, pragyvenimas) apmokamos iš projekto dalyvių kelionei ir pragyvenimui skirtų ES lėšų.

Projekto dalyvių atranką vykdo Kauno technologijų mokymo centro (toliau – Kautech) direktoriaus sudaryta Kautech projekto dalyvių atrankos komisija.

Dalyvauti mobilumo vizituose bus atrinkti 2 dalyviai.

Profesijos mokytojai, norintys dalyvauti projekto dalyvių atrankoje, projekto dalyvių atrankos komisijai iki šių metų kovo 8 d. pateikia užpildytą prašymą dalyvauti mobilumo projekto dalyvių atrankoje ir atrankos dalyvio anketą medienos apdirbimo skyriaus sekretorei Renatai Navikaitei, 102 kab.

Dalyvių atranka vyks 2023 m. kovo 9 d. 13 val. Profesinio mokymo medienos apdirbimo skyriaus vedėjo (103) kabinete. Dalyvavimas būtinas. Atrinkti dalyviai bus informuoti asmeniškai.

Projektas vykdomas, gavus Europos Sąjungos paramą pagal „Erasmus+“ programą, kurią Lietuvoje administruoja Švietimo mainų paramos fondas.

Išsamesnė informacija – 208, V. Krėvės pr. 114, Projektų vadovės kabinete.

 

 

Profesinio mokymo medienos apdirbimo skyriaus vedėjas               Vidmantas Norkus