Ekspertinė konsultacinė veikla darnaus vystymosi švietimo srityje

  1. Pradžia
  2. Renginiai
  3. Ekspertinė konsultacinė veikla darnaus vystymosi švietimo srityje

Vasario 7-9 dienomis profesijos mokytoja Vilda Grybauskienė, kaip ekspertė nuo Europos sąjungos, dalyvavo TAIEX seminare apie institucinių gebėjimų stiprinimą ekologiškų renginių įgyvendinimo srityje. Renginys buvo organizuojama Egipto Jaunimo ir sporto ministerijos prašymu. Renginio tikslas – skatinti ir kelti Egipto jaunimo ir sporto ministerijos vidinius gebėjimus žaliųjų renginių vedimo srityje, kartu stiprinant projektų vadovų ir ministerijos pareigūnų gebėjimus laikytis ekologinių priemonių įgyvendinant jaunimo renginius.

Šio seminaro metu su  ES ekspertais IŠ Lietuvos, Rumunijos, Suomijos ir Austrijos aptarti organizaciniai ir finansiniais iššūkiai organizuojant ekologiškus jaunimo renginius. Organizatoriai tikisi, kad šis seminaras padės paskatinti dalyvius vadovautis ekologišku elgesiu savo darbo vietoje ir skatinti darbo vietos aplinkos apsaugos praktiką.

Nuotolinių renginių cikle dalyvavo 20 Egipto švietimo ministerijos atstovų, mokytoja parengė tris pranešimus, po pranešimą kiekvieną seminaro dieną. Pirmasis pranešimas apėmė žaliųjų renginių įgyvendinimas skirtingoms dalyvių grupėms ir organizacijoms tematiką, detalizuojant, kas tai yra aplinkai draugiškas renginys, kaip reikėtų vertinti atliekų tvarkymą tokiuose renginiuose, kaip rūšiuoti įvertinant skirtingą dalyvių tokiuose renginiuose amžių. Antrą dieną klausytojams buvo pristatytas pusantros valandos pranešimas apie „Ekologiškų renginių įgyvendinimo iššūkius“ apimantis aplinkai draugiškų transporto priemonių pasirinkamus vertinant jų emisijas. Na o pabaigai, vasario 9 dieną, buvo diskutuojama apie „Ekologiškų metodų taikymą darbo vietose“ darbuotojų galimybes prisidėti prie „draugiškos aplinkai“ darbo vietos kūrimo. Kitų šalių pranešėjai pristatė gerąją Olu miesto praktiką organizuojant vasaros festivalius, kuomet aplinkos apsauga tampa pagrindiniu renginio tikslu, bei jaunimo organizacijų veiklą Austrijoje ir Rumunijoje.

Kadangi renginys vyko nuotoliu būdu, renginio organizatoriai tiesiogiai vertė pranešėjų pristatymus dalyviams, o pranešėjai kasdieną skirdavo po valandą atsakyti į klausimus, kurie apėmė aplinkai draugiškų renginių organizavimą tikslinėms auditorijoms, reikalavimus darbo vietoms ir įstaigų įsitraukimą į energetinių išteklių taupymą. 

Renginys baigtas aptariant, kokias galimybes turi Egipto mokyklų ir jaunimo organizacijų atstovai rengti renginius, kuomet nuo pat renginio pradžios iki pabaigos taikomos geriausios Žalių renginių praktikos.