Apdailos, staliaus – dailidės, santechnikos modulinių profesinio mokymo programų mokinių dėmesiui!

  1. Pradžia
  2. Projektai
  3. Apdailos, staliaus – dailidės, santechnikos modulinių profesinio mokymo programų mokinių dėmesiui!

Skelbiama programos „Erasmus+“ projekto

Nr.2022-1-LT01-KA121-VET-000052154 dalyvių atranka

 

Projekto dalyviai – apdailos, staliaus-dailidės ir santechnikos modulinių profesinio mokymo programų mokiniai bus atrenkami vadovaujantis Mokinių dalyvavimo Erasmus+ programos mobilumo projektuose tvarkos aprašu pagal šiuos kriterijus:

  • profesinio mokymo pasiekimų lygį;
  • grupės vadovo, švietimo pagalbos specialisto ir užsienio k. mokytojo rekomendacijas (kam taikoma) vykti į trumpalaikius ar ilgalaikius profesinio mokymo įstaigose besimokančių asmenų mobilumus mokymosi tikslais ar dalyvauti profesinio mokymo įgūdžių konkurse ar mokymosi veikloje užsienyje;
  • gebėjimą dirbti komandoje;
  • užsienio kalbos komunikacinius gebėjimus;
  • motyvaciją dalyvauti trumpalaikiame ar ilgalaikiame profesinio mokymo įstaigose besimokančių asmenų mobilume mokymosi tikslais ar profesinio mokymo įgūdžių konkurse ar mokymosi veikloje užsienyje;
  • asmenines savybes (atsakingumą, tolerantiškumą, gerą elgesį, lankstumą, darbštumą ir organizuotumą);
  • priklausymą mažiau galimybių turinčių asmenų grupei.

 

Mobilumo vizito laikas:

Danijos karalystė – 2023 m. balandžio 17 d. – 2023 m. gegužės 17 d.  – 12 dalyvių;

 

Mobilumo išlaidos (dalyvių kelionės, pragyvenimo (draudimo, maisto, kultūrinės programos, vietos kelionių priimančioje šalyje išlaidos ir kt. dalyvio asmeninės išlaidos)) apmokamos iš projekto dalyvių kelionei ir pragyvenimui skirtų ES lėšų.

Projekto dalyvių atranką vykdo Kauno technologijų mokymo centro (toliau – Kautech) direktoriaus sudaryta Kautech projekto dalyvių atrankos komisija, kurią sudaro administracijos atstovas, profesijos ir užsienio kalbos mokytojai, grupių vadovai ir švietimo pagalbos specialistas.

Dalyvauti mobilumo vizituose bus atrinkta 12 dalyvių.

Mokiniai, norintys dalyvauti projekto dalyvių atrankoje, projekto dalyvių atrankos komisijai iki š. m. vasario 3 d. pateikia užpildytą prašymą dėl dalyvavimo mobilumo projekto dalyvių atrankoje, projekto dalyvio rekomendacijas ir tėvų (globėjų) sutikimą (nepilnamečiams dalyviams) Statybos skyriaus metodininkui T. Kazlauskui.

Dalyvių atranka vyks 2023 m. vasario 8 d.  13 val. profesinio mokymo Statybos skyriaus profesijos mokytojų kabinete. Dalyvavimas būtinas. Atrinkti dalyviai bus informuoti asmeniškai.

Projektas vykdomas, gavus Europos Sąjungos paramą pagal „Erasmus+“ programą, kurią Lietuvoje administruoja Švietimo mainų paramos fondas.

Išsamesnė informacija: R. Kalantos g. 80, Projektų vadybininko T. Vilčinsko kabinete.

 

Profesinio mokymo Statybos skyriaus vedėjas                                                              Rūtenis Jančius