Orlaivių mechaniko modulinių profesinio mokymo programų mokinių dėmesiui!

  1. Pradžia
  2. Projektai
  3. Orlaivių mechaniko modulinių profesinio mokymo programų mokinių dėmesiui!

 

Skelbiamas programos „Erasmus+“ projekto

Nr. 2022-1-LT01-KA121-VET-000064117 atrinktų dalyvių sąrašas

praktikai PRANCŪZIJOJE

Vadovaujantis Mokinių dalyvavimo Erasmus+ programos mobilumo projektuose tvarkos aprašu ir Kauno technologijų mokymo centro direktoriaus sudarytos projekto dalyvių atrankos
komisijos rezultatais skelbiamas atrinktų projekto dalyvių (orlaivių modulinių profesinio mokymo programų mokinių) sąrašas:

Eil.
Nr. Dalyvio vardas pavardė Mobilumo vizito šalis
1. Rokas Ramanauskas Prancūzija (Toulouse)
2. Antanas Žemaitis Prancūzija (Toulouse)
3. Astrida Grėbliauskaitė Prancūzija (Toulouse)

Liko rezerve:
Eil.
Nr. Dalyvio vardas pavardė Mobilumo vizito šalis
1. Tautvydas Pažemeckas Prancūzija (Toulouse)

Projekto dalyvių atrankos komisijos pirmininkė Laima Dzedravičienė